Project Gitsstraat: Ontdubbeling ingebuisde Koebeek - Riolerings- en wegenwerken

Het project Gitsstraat wordt opgesplitst in 6 fasen, die opeenvolgend gerealiseerd worden in 2018. Het project bestaat uit volgende fasen:

 • Fase 1: Koebeek op privaat domein (tussen de Vredelaan en Gitsstraat)
 • Fase 1a: Dwarsing van de Vredelaan
 • Fase 2: Gitsstraat afwaarts Beckhofstraat (tussen Beckhofstraat en Vredelaan)
 • Fase 3: Gitsstraat opwaarts Beckhofstraat (tussen Beckhofstraat en Hertog van Arenbergstraat)
 • Fase 4: Hertog van Arenbergstraat
 • Fase 5: Kruispunt Rijselstraat/Hertog van Arenbergstraat

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Aannemer van de werken is Persyn nv uit Zwevegem

Startdatum: 13 november 2017

 • Fase 1: reeds uitgevoerd
 • Fase 1a: reeds uitgevoerd
 • Fase 2: In afwerking. Toplaag asfalt nog aan te leggen.
 • Fase 3: Momenteel in uitvoering
 • Fase 4: Voorbereidende werken start op 16 augustus 2018

Fase 4 start op 16 augustus 2018 met plaatsing bemaling en freeswerken. Op 27 augustus 2018 starten de opbraak- en rioleringswerken.

Wat houden deze werken in?

De bestaande wegenis en bermen tussen de rooilijnen worden opgebroken. Nieuwe riolering wordt geplaatst in een gescheiden stelsel, zijnde riolering voor regenwater en riolering voor afvalwater. Tijdens deze werken worden ook de huisaansluitingen gescheiden aangesloten. Na de rioleringswerken wordt de bovenbouw aangelegd, zijnde: boordstenen, greppels, funderingen en verhardingen in asfalt, klinkers en steenslag en groenzones.

 

OMLEIDINGEN

De omleidingen kunnen per (deel)fase veranderen.

De omleiding verloopt momenteel via de Beckhofstraat voor de huidige fasen.

 

ALGEMENE INFO PROJECT

De participatie voor de nieuwe stadskern is volop in uitrol. Verschillende partners, adviesraden en een ruime burgerparticipatie brengen ideeën voor het ontwerp van de nieuwe Markt en omgeving naar boven.

Daarnaast dienen echter een aantal rioleringswerken het voortouw te nemen om deze plannen waar te maken. Het overtollige regenwater dat nu in de binnenstad valt, dient via een stelsel nieuwe dubbele riolering naar de Koebeek gebracht te worden.

In de Gitsstraat vanaf de Vredelaan tot Hertog Van Arenbergstraat en de Rijselstraat is een eerste project gestart. Alle leidingen worden klaargestoken tot aan het kruispunt met de Tinnenburgstraat/Rijselstraat, om in een volgend project de verdere aftakking tot aan de Markt mogelijk te maken.

De Gitsstraat wordt vernieuwd met een nieuwe rijweg en voetpaden waar mogelijk. De Hertog Van Arenbergstraat blijft zijn bestaande ontwerp behouden.

De uitvoering is een samenwerking met Aquafin, het Vlaams Gewest, Infrax en de stad Torhout.