Project Bedrijvenzone Roeselaarseweg

Op het terrein tussen spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg worden riolerings- en wegenwerken uitgevoerd voor de realisatie van een nieuwe bedrijvenzone. De werken bevinden zich hoofdzakelijk op het terrein, op bepaalde momenten zal er ook gewerkt worden op de Roeselaarseweg, waarbij de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt herleid.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Aannemer van de riolerings- en wegenwerken is Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke.

Startdatum riolerings- en wegenwerken: 9 april 2018

Nutswerken langs de Roeselaarseweg: uitgevoerd

Rioleringswerken: uitgevoerd

Huidige status van de werken:

  • Aanleg beplanting en grondverzetwerken binnen de bedrijfszone.

Wat houden deze werken in?

Op het terrein wordt het nodige grondverzet (uitgravingen en ophogingen) gedaan voor de aanleg van de riolering en daarna de aanleg van de wegenis en de nutsleidingen. Naast de riolerings- en wegenwerken wordt ook een fietspad aangelegd, dat een onderdeel zal vormen van de nieuwe fietssnelweg. Bijkomend wordt ook de nodige buffering gerealiseerd voor de opvang van het regenwater afkomstig van de bedrijvenzone.

OMLEIDINGEN

Voor de huidige werkzaamheden worden geen omleidingen voorzien. Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, enkel wordt het verkeer van Lichtervelde naar Torhout over de middenstrook gestuurd.

ALGEMENE INFO PROJECT

Langs de N32 (Roeselaarseweg) in Torhout ontwikkelt de WVI (West Vlaamse Intercommunale) in samenwerking met het Lokaal Bestuur Torhout een extra ruimte om te ondernemen voor zowel lokale als regionale bedrijven. Hierbij wordt het ruim 25 ha groot bedrijventerrein tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg ingericht als lokaal en regionaal bedrijventerrein. De eerste stap is nu de aanleg van de infrastructuur (wegenis- en rioleringswerken) op het terrein die ongeveer een jaar in beslag zal nemen. Na de aanleg van de infrastructuur, de groenzone en integratie van de waterhuishouding door een open waterbuffering is er netto 18,5 hectare beschikbaar voor bedrijvigheid. Zo wordt 12 ha voorzien voor regionale of grote ondernemingen met een minimale grootte van 5.000 m². Kleine en lokale ondernemingen worden gegroepeerd op het aanpalende 6 ha groot lokaal bedrijventerrein dat grenst aan het stadscentrum. Na de realisatie kunnen naar schatting een 50-tal bedrijven hun intrek nemen in de nieuwe bedrijvenzone.

Het volledige gebied wordt toegankelijk gemaakt via één centrale aansluiting op de Roeselaarseweg waarbij een nieuw kruispunt met verkeerslichten zal worden aangelegd. Vanaf de centrale toegang tot de bedrijvenzone worden twee infrastructuurlussen voorzien: een noordelijke lus voor ontsluiting van de percelen voor lokale bedrijven en een zuidelijke lus voor de ontsluiting van de zogenaamde regionale bedrijven.

Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit. Het Lokaal Bestuur Torhout, WVI en de provincie West-Vlaanderen hebben immers de handen in elkaar geslagen voor de realisatie van een fietssnelweg op het grondgebied van Torhout. Deze laatste wordt geïntegreerd in de ontwikkeling van de nieuwe bedrijvenzone langs de spoorweg. Het stukje fietssnelweg in het dossier van het bedrijventerrein zal een onderdeel maken van het EFRO-project 'fietssnelweg Spoor 3'. Dankzij de aansluiting op de Leenstraat zal de bedrijvenzone ook met de fiets makkelijk bereikbaar zijn vanuit het stadscentrum.