Sociaal tarief

Via het Sociaal Tarief kunnen inwoners van Torhout die het financieel moeilijk hebben genieten van een korting van 75% voor alle activiteiten en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Alle diensten en verenigingen die het logo gebruiken, passen automatisch het Sociaal Tarief toe. Zo ook tal van Torhoutse jeugdverenigingen, Vorming TIC Rembert, de Kunstacademie, sportverenigingen, de buitenschoolse kinderopvang, enz. Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad (webshop.torhout.be).

Per jaar en per persoon wordt een pasje aangemaakt dat je aan de club of dienst moet voorleggen om van het Sociaal Tarief te genieten.

Voorwaarden

  • Je bent een inwoner van Torhout (gedomicileerd) die het financieel moeilijk heeft.
  • In een gesprek wordt je totale leefsituatie (je inkomen, gezinssituatie,…) bekeken.
  • Op basis daarvan beslist het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) of het Sociaal Huis als je in aanmerking komt.
  • Dit pasje kan aangevraagd worden voor alle familieleden van het gezin.