Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

In de openbare bibliotheek kan u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.