Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.


Bij gebruik van het openbaar domein bent u verplicht een machtiging aan te vragen. Dit kan via mail signalisatie@torhout.be 

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.


Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doet u uw aanvraag minstens 6 werkdagen voorafgaand op de inname, is de vergunningsaanvraag kosteloos.

Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld op het belastingsreglement.

Doet u uw aanvraag laattijdig of laat u het na een aanvraag in te dienen, wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld op het belastingsreglement.