Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

 • verhuist

 • werken uitvoert aan uw woning of handelspand

 • voor langere periode dient te laden en lossen

 • ...

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan heeft u ook een signalisatievergunning nodig.


 

Voorwaarden

U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren is toegestaan.


 • De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het aanvraagformulier.


 • Bij gebruik van het openbaar domein bent u verplicht een machtiging aan te vragen bij de dienst Ruimte of via mail signalisatie@torhout.be 

Bedrag

 • Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doet u uw aanvraag minstens 6 werkdagen voorafgaand op de inname, is de vergunningsaanvraag kosteloos.
 • Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld op het belastingsreglement.
 • Doet u uw aanvraag laattijdig of laat u het na een aanvraag in te dienen, wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld op het belastingsreglement.

Belastingsreglement

Wat meebrengen

 • Aanvraagformulier voor werken in centrum
 • Aanvraagformulier voor werken buiten centrum
 • Aanvraagformulier voor nutswerken