Subsidies voor Sociaal Tarief

Het Lokaal Bestuur Torhout ondersteunt erkende sportverenigingen en organisatiecomités die werk maken van integratie van mensen die het financieel moeilijker hebben.

Voorwaarden

  • Uw vereniging is een Torhoutse vereniging.
  • Aanvraagformulier voor subsidie en intekendocument moet ingediend zijn vóór 15 oktober.

Procedure

In onderstaande bijlages vindt u het reglement, het intekenformulier en het aanvraagformulier voor subsidie. U kunt deze ook afhalen bij de sportdienst.

Meer info

Meer info over sociaal tarief.