Probleem met je energiecontract? Hier kan je terecht

De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Heb je vragen? We sommen hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden op.

Alles over energiecontracten in 9 vragen en antwoorden

Het internet staat vol met informatie over energiecontracten, maar die info is niet altijd correct. De FOD Economie maakte een overzicht van de 9 meest prangende vragen.

Mag mijn energieleverancier zelf mijn contract beëindigen?

Je energieleverancier mag je contract enkel beëindigen bij wanbetaling. Als je na een herinneringsbrief en een ingebrekestelling je energiefacteur niet betaalt, mag je leverancier je contract beëindigen.

Hij mag geen extra kosten aanrekenen en moet je twee maanden de tijd geven om een nieuw contract te sluiten met een andere energieleverancier.

Als je na die twee manden geen nieuw contract hebt afgesloten, kom je automatisch bij de sociale- of uitzonderlingsleverancier terecht aan ontradingstarief. Je zal dus meer moeten betalen, maar je elektriciteit of gas wordt niet afgesloten.

Opgelet, als je energieleverancier het consumentenakkoord niet heeft ondertekend kunnen er andere regels gelden. Check hier of je leverancier gebonden is door het consumentenakkoord.

Mag mijn energieleverancier mijn voorschotten verhogen?

Je energieleverancier kan je voorstellen om de voorschotfactuur te verhogen. Natuurlijk moet bij een vast contract het vaste tarief nog steeds bij de eindafrekening van toepassing zijn. Je hebt altijd het recht om een wijziging aan de voorschotfactuur te weigeren. Als je energieleverancier het niet eens is met je tegenvoorstel moet hij dat beargumenteren. Het volstaat dan niet om te verwijzen naar je geschatte verbruik als er specifiekere gegevens beschikbaar zijn.

De som van je voorschotfacturen moet zo dicht mogelijk bij de kost van je jaarlijkse energieverbruik liggen. Als de kost hoger is, krijg je op de eindafrekening het verschil terug. Ligt de kost lager, dan moet je bijbetalen. In sommige gevallen is het dan beter om in te spelen op de hogere marktprijzen en meer te betalen op je voorschotfactuur. Zo vermijd je dat je extra moet betalen bij de eindafrekening. De voorwaarden voor de berekening van de voorschotten moeten door de leverancier en de consument goedgekeurd worden. Hierbij moet de leverancier de berekeningsmethodes transparant uitleggen. Het is niet langer toegestaan om wijzigingen aan te brengen op basis van verondersteld gebruik.

Ga in elk geval in dialoog met je leverancier bij vragen of als je meer uitleg wenst.

Kan mijn energieleverancier eenzijdig mijn vast contract aanpassen naar een variabel contract?

Dit kan niet bij contracten van bepaalde duur.

Bij contracten van onbepaalde duur heeft een energieleverancier wel het recht om de prijs eenzijdig aan te passen, op voorwaarde dat je als klant de overeenkomst binnen een redelijke termijn gratis kan beëindigen.

Opgelet, bij sommige energiecontracten van onbepaalde duur is er wel sprake van een vaste prijsgarantie of een indexering voor een bepaalde looptijd. Dit moet wel gerespecteerd worden.

Kan ik op elke moment van energieleverancier veranderen?

Ja, je kan als consument zelf kiezen wanneer je van energieleverancier verandert, maar je moet wel rekening houden met de opzegtermijn van één maand.

Opgelet, de termijn is niet van toepassing voor eigenaars van zonnepanelen en daarnaast kan het zijn dat je aan het begin van je contract enkele vaste kosten betaalde die je niet terugkrijgt.

Voor je verandert, doe je best een vergelijking via de V-Test van de VREG.

Ben ik verplicht om gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier te nemen?

Neen, je hebt altijd twee aparte contracten voor gas en elektriciteit, ook als je voor beide klant bent bij dezelfde leverancier. Je kan dus gerust verschillende leveranciers kiezen voor gas en elektriciteit.

Vergeet niet om te vergelijken via de V-Test van de VREG.

Kan ik een snel getekend energiecontract nog annuleren?

Ja, als je je contract afsloot via telefoon, de website of een huis-aan-huisverkoper heb je nog 14 dagen na de dag van ondertekenen om een annuleringsverzoek via e-mail of per brief op te sturen.

Ik betwist mijn factuur. Moet ik toch betalen?

Zolang de energiefactuur (voorschotfactuur, jaarlijkse of tussentijdse afrekening of slotfactuur) wordt betwist en de klacht over de factuur terecht is, moet de energieleverancier de invordering van de betwiste bedragen opschorten.

Ik verhuis. Moet ik een nieuw contract afsluiten?

Neen, bij een verhuis wordt je energiecontract gewoon overgezet. Je moet daarvoor het energieovernamedocument invullen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het contract wel stop te zetten en een nieuw contract aan te gaan bij een andere leverancier.

Welke maatregelen nam de overheid om de energiefactuur te verlichten?

Door de forse stijging van energieprijzen, nam de regering verschillende maatregelen met de bedoeling om de energiefactuur te verlichten:

  • Een tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit en gas naar 6 % (ondertussen verlengt tot en met 31 december 2022).
  • Uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief tot 31 maart 2023 en de toekenning van een energiecheque van 80 euro.
  • Een verwarmingspremie van 100 euro netto voor alle huishoudens.
  • Een premie van 200 euro voor huishoudens die verwarmen met gasolie of propaan.
  • Een tijdelijk verlaging van de accijnzen op diesel en benzine.
  • Een inwerkingtreding van de “omgekeerde cliquet” van 1,7 euro per liter.
  • De verlaging van de btw op fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Meer info over de maatregelen vind je hier

Heb je nog vragen over je energiecontract of wil je meer informatie?

Je vindt extra informatie op de website van de VREG. Je vindt er ook een uitgebreid overzicht van de veelgestelde vragen of je kan energiecontracten vergelijken met de V-test.
Ook bij de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas) vind je meer informatie over prijzen en tarieven, een vergelijkingstool en uitleg over specifieke termen die in de energiesector gebruikt worden.

Waar kan ik terecht als ik een probleem heb?

Spreek eerst je energieleverancier aan en probeer met hem tot een overeenkomst te komen.
Op het meldpunt van de FOD Economie kan je terecht voor het melden van oneerlijke handelspraktijken zoals onjuiste facturen, stilzwijgende verlengingen van overeenkomsten of telefonische verkoop. De Economische Inspectie onderzoekt je melding en opent eventueel een onderzoek zodat bedrijven die in overtreding zijn zich in regel stellen.
Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2022 13.39 u.