Populariteit deelmobiliteit groeit in Torhout

De 13 deelfietsen en 5 -wagens kennen in Torhout een steeds grotere populariteit. Ze worden gebruikt door inwoners, stedelijk personeel, bezoekers en studenten. Vooral de gedeelde wagens van Cambio namen sinds hun start in 2018 zowel letterlijk als figuurlijk een grote sprong vooruit.

Uitgebreid aanbod 

Torhout heeft 13 deelfietsen en 5 deelwagens ter beschikking voor de inwoners, het personeel van het lokaal bestuur, bezoekers en studenten. Concreet gaat het om 8 niet-elektrische blue-bikes, 4 elektrische rode deelfietsen, een elektrische bakfiets, 2 gewone voertuigen van Cambio en 3 elektrische voertuigen van Coopstroom. De gebruikscijfers blijven jaar na jaar stijgen, dat bevestigen de cijfers van 2023. Torhout is als kleine stad een pionier in deelmobiliteit en wil hier de komende jaren verder op inzetten. Ook de vervoersregio's trekken volop deze kaart en zullen naast het nieuw ingevoerde openbaar vervoersnetwerk ook extra inzetten op deelmobiliteit. In Torhout zal dit in de vorm zijn van bijkomende deelfietsen en elektrische deelvoertuigen.

499 ritten met blue-bikes

In Torhout zijn 8 blue-bikes beschikbaar aan het station, hiermee werden in 2023 499 ritten gedaan door 142 unieke gebruikers. Dit betekent een daling tegenover 2021 en 2022 toen er respectievelijk 623 en 545 ritten werden gereden met de fietsen. Opvallend is wel dat de gebruikers vanaf oktober 2023 een grote inhaalbeweging maakten, waarbij het jaar zelfs met de hoogste cijfers in drie jaar werd afgerond. Het lokaal bestuur hoopt dat dit een evolutie is die zich in 2024 doorzet. 

Rode elektrische deelfietsen

In juni 2023 stopte de toenmalige leverancier van de rode deelfietsen aan het station het contract. Hierdoor zocht het lokaal bestuur noodgedwongen een oplossing zodat inwoners en bezoekers de fietsen konden blijven gebruiken. De vier elektrische fietsen en een elektrisch bakfiets werden verplaatst naar het stadskantoor voor verhuur. Meer info over hoe je zo'n fiets kunt huren vind je via https://www.torhout.be/huur-een-deelfiets. Dit zorgt er wel voor dat we voor 2023 niet over correcte cijfers beschikken.

Spectaculaire stijging gebruik deelwagens Cambio

Sinds januari 2018 zijn 2 Cambiovoertuigen aan het station en het stadskantoor beschikbaar in Torhout. Met deze voertuigen werd in 2023 maar liefst 36.765 kilometer gereden gedurende 574 ritten. In totaal hebben we in Torhout 70 unieke Cambiogebruikers. In het aanvangsjaar 2018 zijn we gestart met amper 12 leden en 6.200 gereden kilometers. Een spectaculaire stijging dus.

Kleine stijging gebruik wagens Coopstroom

Samen met de energiecoöperatie CoopStroom cvba sloegen we de handen in elkaar voor het project 'Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit in Torhout’. De drie deelvoertuigen van Coopstroom aan het station, stadskantoor en de bibliotheek zijn gekoppeld aan coöperatieve zonnepanelen op daken van openbare gebouwen waarmee de elektrische voertuigen worden opgeladen. De Renault Kangoo (Helios) reed in 2023 in totaal 6.120 km, de Renault Zoë (Aurora) 12.409 km en de Renault Zoë (Sélène) 14.148 km. Gecumuleerd betekenen dit 32.677 gedeelde kilometers. Een kleine stijging in vergelijking met 2022 toen de wagens 30.740 km reden. Van die 32.677 kilometer werd in totaal 3.254 kilometer gereden door personeelsleden van het lokaal bestuur. Het aantal coöperanten van Coopstroom lijkt wel te stagneren.

Kan ik ook deelwagens of -fietsen gebruiken?

Deelvoertuigen, deelfietsen je ziet ze steeds meer in het straatbeeld verschijnen. Het zijn allemaal vormen van mobiliteit die toegang geven tot vervoermiddelen zonder dat je ze zelf hoeft te bezitten. Deelmobiliteit zorgt voor minder autokilometers, afname van autobezit en daardoor minder benodigde parkeerruimte. Deelfietsen dragen ook bij tot een betere algemene gezondheid en naast het delen van het voertuig deel je ook de kosten van het gebruik. En daar is je portefeuille bij gebaat. Jij kan ook de gedeelde wagens en fietsen in Torhout gebruiken. Ontdek alle mogelijkheden via www.torhout.be/deelmobiliteit.

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2024 9.56 u.