Participatiemomenten meerjarenplanning 2019-2025

Het Lokaal bestuur Torhout is volop bezig met de opmaak van het meerjarenplan met de prioriteiten, de doelstellingen en de acties voor de periode 2019-2025. Voor het lokaal bestuur is participatie belangrijk, we zetten hier dan ook verder op in en in oktober komen we naar de Torhoutse wijken.

Er werden al verschillende initiatieven genomen om de burger de kans te geven hun inbreng te doen. Er werd een burgerbevraging georganiseerd, heel wat kinderen en jongeren gaven hun mening via een bevraging van de jeugddienst en ook enkele adviesraden formuleerden voorstellen voor het toekomstig beleid. Werkgroepen hebben deze info ondertussen verwerkt en meegenomen in analyses. Momenteel krijgt een eerste versie van het meerjarenplan vorm. Het bestuur wil verder participatief te werk gaan en organiseert daarom in oktober een informatieronde voor burgers en adviesraden. 

Participatiemomenten oktober 2019

In oktober is het dus opnieuw aan de Torhoutenaar, en trekken we met een eerste voorstel naar de wijken. Daar is het aan de inwoners om de plannen tijdens de wijkbezoeken kritisch onder de loep te nemen.

Enthousiast en ambitieus blijft het voor elke gemeente steeds zoeken naar een werkwijze om zoveel als mogelijk aan die verwachtingen te voldoen. Maar wat vaststaat is dat hét ideale meerjarenplan veelbelovend en vernieuwend moet zijn, zorgzaam en betaalbaar. Én gedragen door de volledige bevolking.

Daarom roepen we de Torhoutse burgers nu op om deel te nemen aan de wijkmomenten.

We komen naar je toe op onderstaande data en locaties. Participeer en doe je zeg!

  • Maria-Assumpta parochiezaal Rozeveld, Rozeveldstraat, dinsdag 1 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • De Goede Herder zaal Sparrenhove, Herderstraat, woensdag 2 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • Centrum Club de B, ‘s Gravenwinkelstraat 5, donderdag 3 oktober - welkom vanaf 19 uur - start om 19.30 uur
  • Sint-Henricus parochiezaal, Zonstraat 1, zaterdag 5 oktober - welkom vanaf 9 uur - start om 9u30
  • Driekoningen zaal de Biekorf, Steenveldstraat 2, maandag 7 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • Don Bosco zaal De Bosgalm, Pastoriestraat 5, dinsdag 8 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • Wijnendale kantine voetbalveld, Baarsstraat 13a, woensdag 9 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur

Alleen met de hulp van de Torhoutenaar krijgen we een ambitieus en vernieuwend plan, zorgzaam en betaalbaar. Een plan waar de Torhoutenaar achter staat.

Oproep - moderatoren met goesting om Torhout vorm te geven!

We roepen jullie ook op om niet alleen je mening te komen geven tijdens één van de wijkmomenten, maar om zelf een actieve rol te spelen! We willen werk maken van een actieve wisselwerking tussen het brede stadsbeleid en de wijkwerking en willen jullie als regisseur mee aan tafel.

We zijn nog op zoek naar betrokken Torhoutenaars die de tafelgesprekken mee in goede banen willen leiden. We zijn er van overtuigd dat dit betrokkenheid verhoogt en de kwaliteit van de gesprekken ten goede zal komen. Vrijwilligers die graag de rol van willen moderator opnemen kunnen zich melden via stadssecretariaat@torhout.be, uiterlijk maandag 23 september. We voorzien uiteraard de nodige ondersteuning zodat iedere vrijwilliger weet wat hem of haar te doen staat.

Briefing vrijwilligers

We voorzien op woensdag 25 september om 19 uur een briefing in het stadskantoor zodat iedereen vooraf goed geïnformeerd wordt over het verloop van het participatiemomenten en wat precies verwacht wordt, inclusief tips en tricks' om zo'n gesprekken in goede banen te leiden. We voorzien de nodige ruimte om vragen te beantwoorden zodat geïnteresseerden een goed zicht krijgen op hun rol en hun de verwachtingen.

We doen intussen ook een warme oproep aan iedereen, om zoveel mogelijk mensen warm te maken mee te participeren! Het is immers een unieke kans om zicht te krijgen op de plannen van het bestuur en hier je steentje aan bij te dragen. Het is nu hét moment om reacties, adviezen, ideeën, meningen of voorstellen mee te geven.

Gepubliceerd op dinsdag 3 september 2019 14.34 u.