Participatiemomenten

Het Lokaal Bestuur Torhout komt naar je toe en vraagt je mening!

Het Lokaal bestuur Torhout is bezig met de opmaak van het meerjarenplan met de prioriteiten, de doelstellingen en de acties voor de periode 2019-2025. Voor het lokaal bestuur is participatie belangrijk. Zo zijn er verschillende initiatieven om de burger de kans te geven hun inbreng te doen. Er werd een gerichte burgerbevraging georganiseerd en enkele lokale adviesraden formuleerden reeds voorstellen voor het toekomstig beleid.

Maar het bestuur wil verder gaan.

Torhout organiseert daarom in oktober een informatieronde doorheen de wijken waar iedere burger welkom is. Tijdens deze participatiemomenten doet het bestuur de plannen voor de volgende zes jaar uit de doeken. Iedereen krijgt de kans om nieuwe voorstellen en ideeën te formuleren.

Zin om deel te nemen aan een van de participatiemomenten?
Kom dan zeker langs op één van onderstaande data en locaties.

Participeer en doe je zeg!

WIJK ZAAL DATUM
Maria-Assumpta parochiezaal - school dinsdag 1 oktober - 20 uur
De Goede Herder parochiezaal Sparrenhove woensdag 2 oktober - 20 uur
Centrum Club de B donderdag 3 oktober - 20 uur
Sint-Henricus parochiezaal zaterdag 5 oktober - 20 uur
Driekoningen parochiezaal de Biekorf maandag 7 oktober - 20 uur
Don Bosco parochiezaal de Bosgalm dinsdag 8 oktober - 20 uur
Wijnendale kantine voetbalveld woensdag 9 oktober - 20 uur