Participatie zorgt voor ontwerp Pottebezem- en Berg-op-Zoomstraat

Het Lokaal Bestuur Torhout heeft een ontwerper aangesteld om de Pottebezem- en Berg-op-Zoomstraat opnieuw in te richten. De opdracht voor de ontwerper is gebaseerd op een intens participatietraject die de buurt bijeen bracht.

In 2025 ondergaan beide straten een grondige metamorfose, omdat dan de riolering wordt aangepakt. In tussentijd komen er maatregelen die in lijn liggen met de uiteindelijke inrichting van de straat. Het Lokaal Bestuur Torhout lanceerde deze week de tijdelijke inrichting in de twee straten.

De Pottebezemstraat en de Berg op Zoomstraat vormen een gezellige buurt tussen de Keibergstraat en de Bruggestraat, in het noorden van de stad. Maar het kan er nog gezelliger, want nu gebruiken veel automobilisten deze buurt om de verkeersdrukte op de Bruggestraat te vermijden. Het gevolg: hinder door vrachtverkeer en snel voorbijrazende wagens in wat eigenlijk een woonstraat zou moeten zijn. Een grondige verandering was nodig, maar daar wilden we niet alleen aan werken.

We hebben ingezet op participatie voor de inrichting van beide straten en organiseerden, begeleid door experten in participatie, vier groepsgesprekken en twee online oefeningen met de buurtbewoners. Het participatietraject en de vele proefopstellingen, zoals versmallingen, een hoogtebeperking en een knip, leidden tot heel wat inzichten waaraan beide straten moesten voldoen voor de bewoners. De betrokkenen verzamelden een lijst met voorwaarden, waarop het schepencollege zich baseerde bij de inrichtingsprincipes van beide straten. De straten zullen vooral kwaliteit en rust uitstralen, fijn voor de bewoners en fijn voor fietsers en wandelaars.

Zo wordt de maximumsnelheid aangepast naar 30 kilometer per uur. Autoverkeer zal moeten rekening houden met vertragende elementen, aangelegd met stijlvol groen en bloembakken. Rechtdoor gas geven zal niet kunnen, waardoor de straten gebruiken geen tijdswinst zal opleveren. De rijbreedte in de Pottebezemstraat wordt versmald, maar verkeer in beide richtingen blijft toegestaan. De bocht in de Pottebezemstraat krijgt een hoek van 90 graden, om de snelheid te remmen. Aan de spoorwegbrug wordt opnieuw een hoogtebeperking gerealiseerd, doorgaand vrachtverkeer zal de straten niet als sluipweg kunnen gebruiken. Een knip die ook personenwagens blokkeert, komt er niet. Vrachtwagens die ter plaatse leveren, kunnen wel nog omdraaien. Parkeren kan op voldoende, vast afgebakende parkeerplaatsen.

Wat wilden de mensen uit beide straten in het participatietraject?

  • Een oplossing die voor beide straten werkt.
  • Het moet langer duren om door beide straten te rijden dan via de ronde punten, dan valt het nut als sluipweg weg.
  • Obstakels zijn geen probleem, maar onaangepast rijgedrag moet onmogelijk zijn.
  • De mobiliteit van de inwoners zelf moet behouden blijven, al willen ze wel water in de wijn doen om een rustige straat te krijgen.
  • Zorg ervoor dat de GPS de straten mijdt.
  • Zorg voor veilig fietsverkeer, maak het verkeer kindvriendelijker.

In 2025 wordt de riolering van de straat aangepakt en kiest de stad ervoor om dan beide straten in hun totaliteit aan te pakken. Tot die tijd, zorgt het ontwerp van een tijdelijke inrichting die in lijn ligt met het ontwerp dat in 2025 gerealiseerd wordt, voor rust in de straat. Deze week werd de tijdelijke inrichting gerealiseerd. Dat betekent echter niet het einde van het participatietraject, want begin volgend jaar komt de buurt nog eens samen om hun ervaringen met de inrichtingen te delen. Op die manier kan de ontwerper de plannen voor 2025 definitief uittekenen.

De stad is blij met de medewerking van de buurtbewoners doorheen het traject. Hun inzet heeft getoond dat op basis van gesprek en participatie een oplossing kan gevonden worden die voor iedereen beter is.

Gepubliceerd op maandag 31 oktober 2022 8 u.