Overzicht plannen

Herinrichting en verbinding park de Brouckere en tuin 's Gravenwinkel

Het centrum van Torhout kent veel verborgen parels. Park de Brouckere is daar een van. Het lokaal bestuur wil het park opwaarderen en uitbreiden. Hiervoor werd de oude site FOD financiën opgekocht en het gebouw gesloopt. We willen ook de naastgelegen tuin 's Gravenwinkel verbinden en toegankelijk maken. Zo werken we aan één groot park in het hart van de stad. Die moet een nieuwe groene connectie vormen met de vernieuwde stadskern en de Burg.

Ontdek hier de plannen voor het park en volg de updates over de werken.

Fase 1: tuin site FOD financiën

We startten midden februari met de aanleg van de tuin op de vroegere site FOD financiën. Er komt een fiets- en wandelverbinding met park de Brouckere en de tuin wordt de hoofdtoegang naar De Box en Club de B. Die verbinding krijgt vorm in een pergola versierd met klimplanten en ledverlichting.

In de tuin is een wadi aanwezig die het overtollige regenwater buffert en traag laat infiltreren in de grond. Daarbij leggen we een golvend waterdoorlatend pad aan in kleischelpen. Zo kan je genieten van de plantenborders met diverse soorten bomen, struiken en vaste planten. Er komt ook een houten terras met hangmatten. 

Fase 2: Brug & herinrichting park en tuin 

In april start de tweede fase. We bouwen de brug tussen park de Brouckere en tuin 's Gravenwinkel. Daaraan koppelen we ook de herinrichting van het park en de tuin.

Park de Brouckere

We breken de bestaande helling naar Club de B af. Enerzijds om de prachtige bomen meer ademruimte te geven, anderzijds om de verbinding tussen het park en de tuin 's Gravenwinkel mogelijk te maken. We bouwen een zwevende brug die bezoekers toelaat te voet, met de fiets, rolstoel of buggy het hoogteverschil te overbruggen. Een nieuwe helling in gegalvaniseerd staal zal ervoor zorgen dat ook Club de B voor iedereen toegankelijk blijft.

Aan de toegang van het cultuurcentrum wordt een extra fietsstalling voorzien. De terrasruimte van Bar Provisoir krijgt meer groen en een pergola met klimplanten. Paden in kleischelpen maken het park toegankelijker en aangenamer. Een verzonken plein in het park biedt dan weer heel wat mogelijkheden voor diverse evenementen.

Regenwater wordt opgevangen voor hergebruik in de gebouwen en wadi's zorgen ervoor dat het water de tijd krijgt om in de grond te dringen. Alle solitaire bomen worden behouden. Het park wordt wel een stuk biodiverser met vaste plantenborders, bloemenweides, meerstammige solitaire heesters en bomen. Uiteraard behouden we ook de vijver met beplanting.

Tuin 's Gravenwinkel

De 's Gravenwinkeltuin is beschermd door prachtige bomen die een extra voorzichtige aanpak vergen. Die bomen worden behouden, de 'kotjes' en exotische planten verdwijnen. De hoge haag die rond het park staat, wordt vervangen door een nieuwe groenblijvende lage haag, zodat het park connectie heeft met de omliggende straten. De kasseiwegen rond de monumentale centrale beuk worden herleid tot één hoofdingang. Betonverhardingen worden uitgebroken en vergroend. De natuurlijke looplijn tussen de Fraeysstraat en het park de Brouckere wordt met een waterdoorlatende verharding in kleischelpen aangelegd. Zo wordt dit pad voor iedereen toegankelijk. Naast park de Brouckere, waar meer activiteiten zullen plaatsvinden, moet tuin s' Gravenwinkel rust en intimiteit uitstralen, met een typerende bosvegetatie, verwilderde voorjaarsbloemen en bloembollen.

Timing

Taak  Timing Status
Aanleg tuin FOD financiën midden februari In uitvoering
Afbraak helling Club de B april In afwachting
Herinrichting park en tuin april-september In afwachting
Plaatsing zwevende brug mei In afwachting

Herbestemming Villa 's Gravenwinkel

Updates over Villa 's Gravenwinkel volgen hier.

Raadpleeg de ideeën voor de herbestemming van Villa 's Gravenwinkel