Ophokplicht voor pluimvee blijft gelden

Vanaf zondag 15 november 2020 gelden extra maatregelen tegen de vogelgriep voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels (kippen, siervogels en duiven) in België.
  • Alle pluimvee moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten). Op deze manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus kunnen overdragen.
  • De voeder- en drinkbak van de dieren moet binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn niet toegelaten door de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toelaten, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

De verplichte maatregelen die opgelegd zijn voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de website van het FAVV.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op deze manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om deze vogels niet aan te raken.

Gepubliceerd op donderdag 26 november 2020 0 u.