Openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025'

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen.

Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Raadpleeg hier het actieplan van 1 augustus tot en met 30 september 2020

Je mening telt!

Het nieuwe ontwerp actieplan werd voorbereid door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het departement Landbouw en Visserij. Tijdens de opmaak legden de partners hun oor te luisteren bij alle stakeholders die betrokken zijn bij het ontstaan en het beheer van voedsel- en biomassa(rest)stromen.

Je kan het volledige ontwerp actieplan hier raadplegen. Van 1 augustus tot en met 30 september is het online ter inzage en kan je je feedback via mail aan de OVAM bezorgen via actieplanbio@ovam.be.

Gepubliceerd op zaterdag 1 augustus 2020 0 u.