Ontdek de officiële naam voor de begraafplaats aan de Bruggestraat

De oude begraafplaats in de Bruggestraat behoort tot één van de oudste begraafplaatsen in België. Een waardevolle plaats dus, want ze is erkend als monument. Met een nieuwe officiële naam en een toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden.

In 2018 werd reeds een beheerplan opgemaakt en in 2019 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd.

Verschillende infomomenten en wandelingen doorheen de begraafplaats gaven reeds een eerste impressie over de geschiedkundige waarde van de begraafplaats. Met de lancering van de nieuwe officiële naam en de toekomstvisie kunnen we vanaf nu ook effectief gefaseerd zaken uitvoeren op terrein.

Nieuwe naam voor oude begraafplaats

Door de erfgoedraad werden een aantal voorstellen van namen gelanceerd, maar uiteindelijk werd de keuze overgelaten aan de Torhoutse bevolking en werd gekozen voor een naam die al jaren ingeburgerd is, namelijk 'Oud Kerkhof'. Vanaf nu dus ook de officiële benaming!

Uitvoeren beheerplan

Voor de uitvoering van het beheerplan wordt in verschillende zones gewerkt waarbij de toekomstvisie via infopanelen op het 'Oud Kerkhof' wordt voorgesteld rond hergebruik en meter- en peterschap, maar ook rond algemene en rond heel specifieke inrichtingsprincipes voor de verschillende blokken.

De infopanelen blijven aanwezig, dus neem gerust een kijkje, wandel langs de paden en laat je onderdompelen in dit waardevolle stukje Torhout!

Aanplakking

Bij de graven op het beschermde deel van de begraafplaats werden ondertussen bordjes geplaatst. Deze borden blijven gedurende 1 jaar staan.

Doel hiervan is om te weten of er nog nabestaanden zijn die het graf bezoeken en wat hun intenties zijn omtrent het graf van hun verwante(n).

Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om het graf al dan niet te behouden. Als er gekozen wordt voor behoud, dan staat de nabestaande zelf in voor het onderhoud en de renovatie van het graf. Daarvoor maakt het lokaal bestuur kosteloos een nieuwe concessie op."

Een eeuwige vergunning wordt omgevormd tot een concessie van 50 jaar. Als er geen concessie was of de huidige concessie vervallen is, kan je kiezen voor een concessie van 20 of 50 jaar. Het nemen van een concessie is gratis. De concessiehouder moet het grafmonument wel onderhouden en renoveren. Voor de renovatie van een beschermd grafmonument voorziet Onroerend Erfgoed subsidies.

Wanneer er geen familie meer is, de familie geen concessie neemt of afstand doet van het monument, dan komt het graf in eigendom van het lokaal bestuur. In dat geval kan het opgenomen worden voor hergebruik of peter- en meterschap als het om een beschermd monument gaat, of ruiming als het om een niet-beschermd monument gaat.

Lees hier meer over het Oud Kerkhof

Gepubliceerd op maandag 5 oktober 2020 0 u.