Oever visvijver Groenhove krijgt nieuwe versteviging

De bestaande oevers van de visvijver in Groenhove zijn door de jaren heen blootgesteld aan erosie, waardoor ze op verschillende plaatsen inkalven. Om dat tegen te gaan wordt de oever verstevigd. De gemeenteraad gaf hier zijn goedkeuring voor. De werken staan gepland in het najaar van 2024.

Het voorstel om de oever te verstevigen komt er na verschillende meldingen van de vissersclub. Het lokaal bestuur kon bevestigen dat de rand van de oever inderdaad geleidelijk aan instort. De bestaande versteviging is 14 jaar oud en aan vernieuwing toe: door ouderdom enerzijds, en door erosie anderzijds. Hierdoor worden de oevers niet enkel onstabieler, maar wordt de vijver ook ondieper door de ingestorte oevers.

Deze werken staan gepland

De nieuwe oeverversteviging bestaat uit gerecycleerde materialen die een langere levensduur hebben. De rand van de vijver wordt opnieuw geprofileerd zodat de vissers weer voldoende ruimte hebben om hun hobby uit te oefenen. De vijver wordt ook gebaggerd om het overtollige slib te verwijderen.

Kostprijs

Voor de oeververstevigingswerken maakt het lokaal bestuur een bedrag vrij van 111.749,55 euro.

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2024 9.32 u.