Nutswerken van start in Hertog van Arenbergstraat, Gitsstraat en Tinnenburgstraat

De werken in het kader van de stadskernvernieuwing zijn volop aan de gang. Op dit moment op het programma: de Rijselstraat (nutswerken), de Kortemarkstraat (wegenwerken) en de Gitsstraat (wegenwerken). Wij geven je graag een update van de huidige en aankomende werken.

Een algemene tijdslijn van de huidige en aankomende werken vind je hieronder terug.

Nutswerken Karel de Ghelderelaan

Op donderdag 4 maart zijn de nutswerken in de Karel de Ghelderelaan gestart. De werken zelf situeren zich in het voetpad en de parkeerzone en veroorzaken weinig hinder voor het verkeer. De werken zullen ten laatste afgerond zijn tegen maandag 15 maart.

Nutswerken Rijselstraat

De nutswerken in de Rijselstraat zijn afgerond. De Rijselstraat is terug open voor alle verkeer.

Nutswerken Hertog van Arenbergstraat en rioleringswerken Gitsstraat

Op maandag 8 maart wordt er gestart met de nutswerken in de Hertog van Arenbergstraat, ter hoogte van de Rijselstraat. Hier moet een dwarsing voor de waterleiding aangelegd worden. Deze werken duren vermoedelijk tot de week van 15 maart.

Vanaf maandag 8 maart schuift de rioleringsploeg van aannemer Persyn ook door naar de Gitsstraat. De koker die daar een tweetal jaar geleden werd aangebracht wordt verder aangelegd richting het kruispunt met de Kortemarkstraat. Deze werken duren vermoedelijk tot eind mei 2021.

Waarmee moet je rekening houden tijdens de werken in de Hertog van Arenbergstraat en de Gitsstraat?

 • De Hertog van Arenbergstraat en de Gitsstraat worden afgesloten tijdens de werken.
 • Gemotoriseerd verkeer en fietsers moeten omrijden via de Beckhofstraat.
 • Voetgangers kunnen blijven passeren langs de werken.

Hieronder vind je een handig kaartje met de hinder en omleiding op voor de Hertog van Arenbergstraat en de Gitsstraat.

Nutswerken Tinnenburgstraat

Aansluitend op de werken in de Rijselstraat en de Hertog van Arenbergstraat worden de nieuwe elektrische leidingen in de week van 8 maart aangekoppeld in de cabine in de Tinnenburgstraat.

Een exacte startdatum voor deze werken kunnen we niet geven aangezien deze datum afhankelijk is van het einde van het doorschuiven van de werf. De werken duren vermoedelijk twee weken.

Waarmee moet je rekening houden tijdens de werken in de Tinnenburgstraat?

 • Er wordt tijdens de werken tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Rijselstraat richting de Tinnenburgstraat.
 • Gemotoriseerd verkeer en fietsers moeten omrijden via de Elisabethlaan en de Bassinstraat.
 • Voetgangers kunnen blijven passeren langs de werken.

Hieronder vind je een handig kaartje met de hinder en omleiding op voor de Tinnenburgstraat.

Nutswerken kruispunten Zuidstraat-Rijselstraat en Bassinstraat-Lichterveldestraat

Op maandag 22 maart starten de nutswerken op de kruispunten Zuidstraat-Rijselstraat en Bassinstraat-Lichterveldestraat.

Er wordt gestart ter hoogte van het kruispunt van de Zuidstraat met de Rijselstraat (fase 1). De werken aan het kruispunt zelf zullen vermoedelijk twee weken duren. Tijdens de week van 5 april (paasvakantie) wordt het kruispunt tijdelijk terug opengesteld.

Tijdens de periode dat de Zuidstraat een doodlopende straat wordt, verandert de Nieuwstraat tijdelijk van rijrichting voor een goede ontsluiting van de stadskern.

Vanaf maandag 12 april schuift de aannemer door naar het kruispunt met de Bassinstraat en de Lichterveldestraat (fase 2). Het kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat wordt voor herstellingswerken voor een paar dagen afgesloten. Daarna schuift de werf door met onderbreking van het kruispunt Bassinstraat en de Lichterveldestraat. Het kruispunt wordt hiervoor drie weken ingenomen.

Waarmee moet je rekening houden tijdens de werken aan het kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat?

 • Tijdens de werken aan het kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat zal het kruispunt niet toegankelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Hofstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • De Bassinstraat richting de Lichterveldestraat blijft bereikbaar tijdens deze werken.
 • De Nieuwstraat tussen de Markt en het Hoedemakersplein wordt in rijrichting gedraaid voor de periode van de afsluiting van het kruispunt.
 • Voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) kunnen blijven passeren langs de werken.
 • De handelszaken in de Zuidstraat blijven voor iedereen toegankelijk.
 • Parking Deprez blijft bereikbaar via de Kortemarkstraat.

Hieronder vind je een handig kaartje met de hinder en omleiding op voor het kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat.

Waarmee moet je rekening houden tijdens de werken aan het kruispunt Bassinstraat-Lichterveldestraat?

 • Gedurende een paar dagen wordt de Zuidstraat terug afgesloten voor herstellingswerken. Tijdens deze werken blijft dezelfde omleiding zoals hierboven omschreven gelden.
 • Wanneer het kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat terug geopend wordt, zal het kruispunt Bassinstraat-Lichterveldestraat afgesloten worden. Bewoners en handelaars in de Lichterveldestraat blijven bereikbaar via de Tinnenburgstraat. De omleiding wordt voorzien via de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • De Lichterveldestraat wordt een doodlopende straat. Enkel bezoekers aan de lokale handelszaken en bewoners mogen plaatselijk in- en uitrijden.
 • Fietsers volgen de omleiding via de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • Voetgangers kunnen blijven passeren langs de werken.

Hieronder vind je een handig kaartje met de hinder en omleiding op voor het kruispunt Bassinstraat-Lichterveldestraat.

Nutswerken Zuidstraat

Begin mei starten de nutswerken in de Zuidstraat op. De werken zullen ongeveer zeven weken duren.

Waarmee moet je rekening houden tijdens de werken in de Zuidstraat?

 • Gemotoriseerd verkeer, komende van de Rijselstraat en de Markt, moeten omrijden via de Hofstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • De Nieuwstraat tussen de Markt en het Hoedemakersplein wordt in rijrichting gedraaid voor de periode van de werken in de Zuidstraat.
 • Voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) kunnen blijven passeren langs de werken.
 • Parking Deprez blijft bereikbaar via de Kortemarkstraat.

Hieronder vind je een handig kaartje met de hinder en omleiding op voor de Zuidstraat.

Wegenwerken Kortemarkstraat

De werken in de Kortemarkstraat schieten goed op. De grote rioleringskokers zijn al aangelegd tot aan het kruispunt met de Gitsstraat.

We voorzien om het eerste deel van de Kortemarkstraat - vanaf de Vredelaan tot aan het kruispunt met de Gitsstraat - af te werken tegen eind mei. Het kruispunt met de Gitsstraat zelf zal dan vanaf mei aangepakt worden. Het volledige kruispunt zou tegen het bouwverlof afgewerkt zijn. Hou er wel rekening mee dat het bouwverlof gebruikt kan worden als uithardingstermijn voor het beton.

De timing van de werken is onder voorbehoud van eventuele aanpassingen. De laatste wijzigingen kan je steeds nalezen op www.torhout.be/stadskernvernieuwing.

Gepubliceerd op donderdag 4 maart 2021 0 u.