Nieuwe locatie vaccinatiecentrum

De komende maanden zullen ook de 65-plussers van onze eerstelijnszone hun boosterprik tegen het coronavirus krijgen. De inwoners van Torhout, Koekelare en Kortemark zullen die prik krijgen in het Dienstenhuis Groenhove in Torhout.

De inwoners van Gistel, Ichtegem en Oudenburg kunnen terecht in een pand op het industrieterrein Konijnenbos in Gistel.

Dit werd afgesproken in een overleg tussen de zes betrokken burgemeesters van de eerstelijnszone Houtland en Polder.

Daarmee liggen de nieuwe locaties van de twee vaccinatiecentra voor onze eerstelijnszone ook definitief vast. De oude locaties, De Mast en Zomerloos, konden niet opnieuw dienst doen als vaccinatiecentrum omdat deze zalen opnieuw volop gebruikt worden.

Voor de keuze van de locaties golden dezelfde criteria als de vorige keer: de zaal moet voldoende groot zijn, de locatie vlot toegankelijk met voldoende parking en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Een ander groot voordeel van de twee locaties is dat ze voor langere duur ingericht kunnen worden als vaccinatiecentrum. We kunnen dus makkelijk inspelen op het aantal prikken die nog gezet moeten worden.

De adressen van die nieuwe locaties zijn:

  • Pand industrieterrein Konijnenbos: Rochesterlaan 13 in Gistel
  • Dienstenhuis Groenhove: Bosdreef 5 in Torhout.

Niet iedereen raakt echter zomaar op eigen houtje in een vaccinatiecentrum, en al zeker niet als dat zich niet in de eigen gemeente bevindt. Daarom zullen er ook enkele flankerende maatregelen worden genomen aangezien het de bedoeling is dat mensen veilig, vlot en zoveel als mogelijk in het vaccinatiecentrum geraken. Deze worden in de komende weken verder uitgewerkt en gecommuniceerd naar de brede bevolking.

Ook over de startdatum zullen we in de komende weken communiceren.

Alle 65-plussers zullen net als de vorige keer een brief toegestuurd krijgen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid waar de nieuwe locatie opstaat. Ook het callcenter blijft bereikbaar.

Wij doen opnieuw een beroep op onze poule van vrijwilligers. De medewerkers van het vaccinatiecentrum zullen de nodige mensen contacteren.

Algemene informatie over vaccineren is terug te vinden opĀ www.laatjevaccineren.be.

Gepubliceerd op vrijdag 15 oktober 2021 0 u.