Nieuwe fietsprojecten

Het Lokaal Bestuur Torhout investeert de volgende jaren in vijf nieuwe fietsprojecten. Om deze projecten bekend te maken, organiseerde het lokaal bestuur tijdens de Week van de Mobiliteit een fotowedstrijd. Ontdek hieronder meer over de fietsprojecten.

Het aantal fietsers in Torhout is de afgelopen jaren flink gestegen. Om hen de nodige ruimte te geven investeert het lokaal bestuur de volgende jaren in vijf nieuwe fietsprojecten.

Ontdek hier van maandag 21 september tot en met vrijdag 25 september meer over de vijf nieuwe projecten.

Fietsverbinding brug Korenbloemstraat

Veel fietsers gebruiken deze brug om de E403 te kruisen. Maar ook ander verkeer maakt gebruik van deze brug. Om alle weggebruikers meer veiligheid en overzicht te geven, wordt de brugovergang heringericht.

Na de werken zal het fietspad gescheiden zijn van het autoverkeer. Het brugdek en de taluds van de brughelling worden daarvoor aangepast.

 • De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een verhoogd fietspad aan beide kanten van de rijweg.
 • Op het brugdek wordt de strook tussen de leuning en de rijbaan aan beide kanten verbreed, verhoogd en aangelegd als fietspad.
 • De fietspaden worden in asfalt aangelegd. 
 • Op de aanloop naar de brug komen fietssuggestiestroken van 1,50 meter breed.
  Een fietssuggestiestrook is een strook die de positie van de fietser aanduidt. Gemotoriseerd verkeer mag over zo'n strook rijden, in tegenstelling tot een fietspad waar dit niet mag.
 • De maximum toegelaten snelheid op de brug wordt verlaagd van 70 km/uur naar 50 km/uur.
 • De openbare verlichting op de brug wordt vernieuwd. Er komt LED-verlichting.

Tijdens de werkzaamheden wordt de openbare verlichting op de brug niet gedoofd.

De werken zijn opgestart op maandag 24 augustus. Het einde van de werken staat ingepland voor woensdag 14 oktober 2020.

Ontdek hieronder de simulatie van deze fietsverbinding.

Lees hier meer over deze fietsverbinding

Fietsverbinding Groene 62 - Domein Kasteel d'Aertrycke

De provincie West-Vlaanderen legt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aan tussen de Groene 62 en het Provinciedomein d'Aertrycke. De realisatie van deze nieuwe fietsverbinding past in het kader van landinrichting.

Het nieuwe traject zal ongeveer 1,2 kilometer lang zijn en zal het bestaande fiets- en wandelpad aftakken vanaf Wijnendale Station tot aan Provinciedomein d'Aertrycke en de Zeeweg.

Voor de aanleg van dit fiets- en wandelpad werd grond aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de provincie.

De uitvoering van deze fietsverbinding gaat deze maand (september 2020) van start.

Ontdek hieronder enkele plannen van deze fietsverbinding.

Fietspad Kortemarkstraat

In de Kortemarkstraat wordt een vrijliggend fietspad aangelegd.

Dit fietspad wordt doorgetrokken richting Kortemark en zal ook aansluiten op het dubbelrichting fietspad in het eerste gedeelte van de Kortemarkstraat (ter hoogte van het kruispunt met de Vredelaan).

Ook hier gaat het project samen met een rioleringsdossier. Voor dit dossier moeten de onteigeningen nog gerealiseerd worden.

De uitvoering van dit project is voorzien in de tweede helft van 2021.

Hieronder vind je enkele beelden van dit nieuwe fietspad.

Fietspad Rozeveldstraat

Langs een deel van de Rozeveldstraat komt een vrijliggend, dubbelrichting fietspad. Dit fietspad zal aansluiten op het vrijliggend fietspad langs de Rembertstraat in Veldegem.

Zowel in Veldegem, als in Torhout gaat de aanleg van deze fietspaden gepaard met een rioleringsdossier waarbij de volledige rijweg aangepast en heringericht wordt.

Door corona moesten deze werken opgeschoven worden. Ze staan op dit moment ingepland voor 2021.

Ontdek hieronder enkele beelden van dit fietspad.

Spoor 3 - Fietssnelweg, fietstunnel en fietsbrug

Fietssnelweg

Langs spoorlijn 66, van de Sneppestraat tot aan de Pottebezemstraat, wordt de fietssnelweg F32 aangelegd.

Na realisatie van het volledige traject van deze fietssnelweg zal je kunnen fietsen van Roeselare tot Brugge.

De fietssnelweg zal bestaan uit een vrijliggend fietspad met een minimum breedte van 3 meter.

Fietstunnel

Het traject van de fietssnelweg ligt langs het spoor waar het af en toe van kant zal veranderen. Tussen de Lichterveldestraat en de Tuinstraat zal de fietssnelweg van kant verwisselen door middel van een fiets- en voetgangerstunnel.

Deze tunnel wordt mee gefinancierd door EFRO, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie West-Vlaanderen.

Fietsbrug

Over de Tinnenburgstraat wordt een fietsbrug aangelegd.

Er wordt ook een platform voorzien om onder de R34 (op- en afrit van de E403) door te rijden.

Aanleg

De fietssnelweg wordt in verschillende fasen aangelegd. De werken zullen een aantal jaren in beslag nemen.

Fase 1: aanleg van het stuk fietssnelweg ter hoogte van het nieuwe industrieterrein De Ringaert.

 • Dit stuk van de fietssnelweg werd reeds aangelegd.
 • In samenwerking met de WVI werd een stuk fietssnelweg aangelegd van de Leenstraat tot net voorbij het industrieterrein aan de westzijde van het spoor.

Fase 2: aanleg van het stuk fietssnelweg tussen de Schavelarestraat en de achterkant van het station.

 • Deze fase werd in augustus opgestart.
 • Het grootste deel van deze fietsweg komt aan de westzijde van het spoor.
 • Tussen de Lichterveldestraat en de Tuinstraat zal een fiets- en voetgangerstunnel komen waar fietsers en voetgangers van kant kunnen wisselen.
 • Boven de Tinnenburgstraat komt een fietsbrug die zorgt voor de verbinding naar het station.

Fase 3: aanleg van de stukken fietssnelweg tussen het einde van het nieuwe industrieterrein De Ringaert en de Sneppestraat en tussen de Schavelarestraat en de Leenstraat.

 • Binnenkort worden de ontwerpplannen definitief afgerond.
 • Na de grondverwervingen start de uitvoering op en dit vanaf 2022.

Fase 4: aanleg van de verbinding tussen de achterkant van het station en de Pottebezemstraat.

 • De ontwerpplannen hiervan dienen nog opgestart te worden.
 • De effectieve uitvoering zal voor na 2024 zijn.
 • In deze fase wordt er ook een platform voorzien onder de R34 (op- en afrit van de E403).

De provincie West-Vlaanderen is ondertussen gestart met de vervolgplannen voor deze fietssnelweg. Zo zal deze mooie verbinding ook een aansluiting vinden op het grondgebied van andere steden en gemeenten.

Ontdek hieronder enkele plannen en simulatiebeelden van Spoor 3.

Lees hier meer over Spoor 3

Maar het Lokaal bestuur doet nog veel meer om fietsers de nodige ruimte geven. Zo staan ook volgende projecten op het programma:

Noordlaan

In augustus 2020 startten de werken langs de ringweg Noordlaan op.

Waar in eerste instantie ingezet wordt op waterbeheersing, zal de nieuwe aanleg van de ring voor alle weggebruikers een verbetering zijn.

Voor de fietsers zijn er losliggende fietspaden voorzien. Waar een ventweg naar de hoofdweg voorzien is, maken fietsers gebruik van deze trage weg, los van het doorgaand verkeer.

De fietsoversteken aan de Aartrijkestraat en Industrielaan worden met driekleurige lichten beveiligd. Via lichtsturing krijgen de fietsers voorrang waardoor het vlugger groen wordt voor hen ten opzichte van het autoverkeer.

De wegenwerken op de Noordlaan worden half september 2021 afgerond.

Lees hier meer over dit project

Stadskernvernieuwing

Vanaf januari 2021 starten de wegenwerken voor de stadskernvernieuwing. Op deze manier creëren we een nieuwe Markt met terras aan de achterzijde van het historisch stadhuis en een nieuwe kerkomgeving. Daarnaast komen er in en rond het centrum nieuwe straten met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.

Zo komt er eenrichtingsverkeer over de Markt, de Zuidstraat en een deel van de Rijselstraat. Op deze manier is het veiliger voor voetgangers en fietsers en is er meer ruimte om te zitten, te spelen en te genieten.

Als fietser kan je na de werken:

 • In de nieuw aangelegde delen fietsen in beide richtingen, ook in de Hofstraat;
 • Op de Markt meefietsen op de rijweg en wordt er een breed fietspad van 1,8 meter voor fietsers voorzien in tegengestelde richting;
 • Fietsen op fietssuggestiestroken in de Kortemarkstraat;
 • Fietsen op losliggende fietspaden in de Rijselstraat;
 • Je fiets kwijt in het ruime aanbod aan fietsenstallingen met aangepaste plaatsen voor bakfietsen en elektrische fietsen.

De werken duren tot juni 2023.

Lees hier meer over de stadskernvernieuwing

Gepubliceerd op maandag 21 september 2020 0 u.