Nieuw plan voor openbaar vervoer

Op de gemeenteraad van 22 juni werd het nieuwe vervoerplan van de vervoerregio Roeselare ter kennisgeving besproken. Op basis van het voorgestelde plan formuleerde de gemeenteraad enkele concrete adviespunten. De invoering van het plan is voorzien voor december 2021.

Via het decreet basisbereikbaarheid geeft Vlaanderen de lokale besturen de kans om het openbaar vervoer in eigen stad mee vorm te geven. Dit doet het in de vorm van vervoerregio's. Voor de regio Roeselare, waartoe Torhout en 17 andere steden en gemeenten behoren, werd hiervoor een budget van net geen 14 miljoen euro voorzien.

Regionaal netwerk van kernlijnen

Voor de werking van het openbaar vervoer lanceerde de vervoerregio een vernieuwde aanpak. Deze nieuwe structuur vertrekt vanuit een regionaal netwerk van kernlijnen die op werkdagen minstens elk uur zullen rijden. De verschillende sterke lijnen vormen samen een dragend netwerk dat zorgt voor een regelmatige, stabiele verbinding van de kernen in de regio en over de regiogrenzen heen. Voor Torhout zullen volgende lijnen deel uitmaken van het netwerk:

  • Torhout – Koekelare – Diksmuide
  • Torhout – Eernegem – Gistel – Oostende
  • Torhout – Kortemark – Staden – Ieper
  • Torhout – Lichtervelde – Hooglede – Roeselare
  • Torhout – Aartrijke – Zedelgem – Brugge

Visie op het vervoer op maat

Basisbereikbaarheid bestaat uit vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten, en het scholierenvervoer) en het vervoer op maat voor de zogenaamde ‘first en laste mile’. Het vervoer op maat is er voor wie geen beroep kan doen op het sterke openbaarvervoernetwerk. Het vangt verspreide vervoersvragen op of bedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. De vervoerregio adviseert over het trein- en het kernnet, en stippelt zelf het aanvullend net en het vervoer op maat uit. Dat vangt verspreide vervoersvragen op of bedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.

Het vervoer op maat zal er vanaf december 2021 in de vervoerregio Roeselare als volgt uitzien:

  • Een flexibel, vraaggestuurd systeem van taxi’s of busjes dat verspreid wonende bewoners vanaf haltes of mobipunten naar het dragend netwerk aanvoert.
  • Een flexibel, vraaggestuurd vervoerssysteem voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit vervoer rijdt van bij hen thuis naar hun bestemming.
  • Voor de zogenaamde last-mile komen er op zestien bijkomende plaatsen een back-to-one fietsdeelsysteem. In dit systeem brengt de gebruiker de deelfiets terug naar het oorspronkelijk station. Dit deelfietsensysteem is vandaag ook al aanwezig aan het station Torhout.
  • Twee elektrische deelwagens aan elk treinstation ondersteunen mee de transitie naar meer duurzame mobiliteit en bieden een alternatief voor een (tweede) wagen.

Het vervoer op maat en de aansturing ervan zal gebeuren door een mobiliteitscentrale. De Vlaamse Overheid neemt de organisatie daarvan op zich.

Vervolgtraject

Na de kennisname van de Torhoutse gemeenteraad wordt het vervoerplan definitief goedgekeurd in de vervoerregio. De komende maanden wordt samen met de andere steden en de gemeenten van de vervoerregio gewerkt aan de praktische uitwerking van het nieuwe netwerk zoals haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid,…

De vervoerregio Roeselare is daarnaast ook gestart met het opstellen van een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie voor de regio voor alle vervoersmiddelen op lange(re) termijn wordt vastgelegd.

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 8 u.