Meld je aan op de QVAX-reservelijst voor jouw boostervaccin

Vanaf donderdag 2 december staat QVAX opnieuw ter beschikking voor de boostervaccinatie. Iedereen die in aanmerking komt kan zich vanaf dan op deze elektronische reservelijst inschrijven om sneller uitgenodigd te worden.

Het vaccinatiecentrum in Groenhove kan uit de reservelijst putten wanneer ze voldoende capaciteit en vaccins ter beschikking hebben. Op die manier gaan geen vaccins verloren wanneer het vaccinatiecentrum op het einde van de dag met een overschot zit.

Een uitnodiging vanuit QVAX gaat na of het interval tussen de basis- en boostervaccinatie is verstreken en verloopt volgens dalende leeftijd (van oud naar jong).

De tijd tussen de basisvaccinatie en de boostervaccinatie met Janssen (1 prik) is minstens 2 maanden, voor AstraZeneca (2 prikken) is dit minstens 4 maanden. Bij wie gevaccineerd werd met een Pfizer- of Moderna-vaccin geldt een tussentijd van minstens 6 maanden. Het is dus niet zo dat wie het langst geleden gevaccineerd is, nu eerst voor de boostervaccinatie uitgenodigd kan worden.

Inschrijven op QVAX geeft geen garantie op een effectieve uitnodiging. Veel hangt af van de beschikbaarheid van capaciteit, vaccins of prioriteit voor andere inschrijvers op de wachtlijst (op basis van leeftijd en interval).

Wie in aanmerking komt, ontvangt een sms en e-mail met de vraag om snel te reageren, meteen online te bevestigen om een vrijgekomen plaats in te nemen en naar het vaccinatiecentrum te komen.

Ingebruikname vanaf 7 december

Hoewel inschrijven al vanaf 2 december mogelijk is, zal het vaccinatiecentrum de wachtlijst pas ten vroegste dinsdag 7 december in gebruik nemen.

Wie zich eerder dan 7 december inschrijft, krijgt de voorlopige melding dat zijn/haar vaccinatiecentrum nog niet met QVAX werkt maar wel alvast opgenomen wordt op de reservelijst.

Gepubliceerd op donderdag 2 december 2021 12.01 u.