Update 11 maart, Maatregelen Coronavirus

In de strijd tegen het Covid-19 virus (corona), leggen de Vlaamse en Federale overheid enkele extra maatregelen op. In het bijzonder over evenementen en bescherming van ouderen zijn enkele maatregelen van tel.

Wij volgen het advies van de Vlaamse en Federale overheid verder op en bij wijzigingen worden de genomen maatregelen bijgestuurd en aangepast.

Extra maatregelen tijdens evenementen.

Op bevel van Dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen worden alle indoorevenementen met meer dan 1.000 aanwezigen uitgesteld of afgelast en dat tot en met 31 maart. Het Lokaal Bestuur Torhout staat achter deze beslissing van de gouverneur en neemt enkele specifieke maatregelen voor de grote evenementen in Torhout.

De evenementen waarbij meer dan 1.000 personen indoor samenkomen worden niet toegelaten. Organisatoren moeten aantonen dat er minder dan 1.000 mensen aanwezig zijn (publiek, artiesten, medewerkers …). Dit alles moet geteld worden door professionele security en zal door de politie gecontroleerd worden.

Indien de organisatoren tijdig beslissen dat het evenement niet kan doorgaan dan worden voor wat betreft zaal De Mast geen extra kosten aangerekend voor annuleren of verschuiven naar een latere datum.

Concert Events heeft alvast beslist de geplande Euroschlagerparade van zaterdag 14 maart a.s. in zaal de Mast uit te stellen. Alle evenementen worden verder in kaart gebracht.

Extra maatregelen in het Woonzorgcentrum

In de verdere strijd tegen het Covid-19 virus (corona), legt het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid sterk de nadruk op het beschermen van mensen die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen vallen onder deze groep. Daarom zijn door de Vlaamse Overheid voor de woonzorgcentra extra beschermende maatregelen opgelegd.

Het woonzorgcentrum is gesloten voor alle bezoekers.

• Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020!

Het open restaurant en de cafetaria zijn gesloten. Tevens worden alle gemeenschappelijke activiteiten met externen in het woonzorgcentrum tijdelijk opgeschort (lente verbroedering kaartnamiddag …).

Het woonzorgcentrum stelt alles in het werk om besmettingen te voorkomen en legt hiervoor strikte hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het WZC. Zij pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen. Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen, mondmaskers en de nodige ontsmettingsproducten. Er is continue overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum.

Voor de Kunstacademie

Dezelfde maatregelen voor het onderwijs gelden ook voor onze Kunstacademie. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij onze leerlingen en begeleiders en vragen expliciet om leerlingen die verkouden zijn of zich koortsig voelen, thuis te houden en ons hiervan op de hoogte te brengen.

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 15.54 u.