Maatregelen corona, dienstverlening op afspraak

In de strijd tegen het Covid-19 virus werkt de stad enkel nog op afspraak.

Stadskantoor dicht, werken op afspraak voor dringende zaken

We doen als lokaal bestuur ons uiterste best om de continuïteit te verzekeren en moeten daarom het risico op besmetting bij onze personeelsleden tot een absoluut minimum beperken. Daarom werd beslist om vanaf 18 maart de loketten te sluiten. Het stadskantoor zal enkel nog toegankelijk zijn op afspraak voor een beperkt aantal dringende producten.

Heb je een dringende vraag en denk je een afspraak nodig te hebben? Dan kan dat via het telefoonnummer 050 22 11 22. Een medewerker zal beoordelen of er inderdaad een afspraak nodig is. Indien niet, dan proberen we je zo goed mogelijk telefonisch of digitaal verder te helpen.

Document of attest nodig? Check www.torhout.be/eloket
We verwijzen ook graag door naar torhout.be/eloket voor de aanvraag van documenten en attesten.

Waarvoor kan je nog langskomen?

Burgerzaken

 • Overlijdens
 • Huwelijk (max 1 maand voor geplande datum)
 • Geboorten
 • Verlengingen verblijfskaarten vreemdelingen
 • Verlies identiteitskaart
 • Verval identiteitskaart binnen de maand
 • Reispassen die naar aanleiding van een dringende reis aangevraagd worden (ziekte familielid, tewerkstelling,…)
 • Verlies rijbewijs of hernieuwing n.a.v. medische keuring of code 95

Ruimte 

 • handelszaken met vraag rond economische toestand
 • openbare onderzoeken
 • aanvragen dringende verhuis en inname openbaar domein
 • inkijken plannen 

(laatste update lijst: 23 april 2020)

Geef de boodschap door!

Gelieve de boodschap ook door te geven aan mensen in je omgeving die niet onmiddellijk op de hoogte kunnen zijn en bv geen toegang hebben tot digitale informatiekanalen. We denken daarbij vooral aan de ouderen in onze stad die hun verplaatsingen tot een minimum moeten beperken.

Voor vragen over de Torhoutse dienstverlening, bel 050 22 11 22 of mail info@torhout.be

Gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2020 15.36 u.