Kinderboerderij Torhout zet verder in op sociale economie

Sinds 2008 werkt Kinderboerderij d'Oude Smelterij samen met een organisatie uit de sociale economie. Een doordachte keuze die in de nabije toekomst bestendigd wordt.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt voor de uitbating van de cafetaria, de huisbewaring en het groenbeheer een samenwerking uitgerold met lokale partner De Proeftuin vzw.

In 2008 startte het eerste sociale economieproject op de Kinderboerderij. Onder de vleugels van Footstep kregen heel wat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren de kans om op de Kinderboerderij aan de slag te gaan. We willen Footstep bedanken voor de kansen die ze deze mensen gegeven hebben.

De overeenkomst met Footstep loopt af op 30 september 2020. Daarom werd een nieuwe prijsaanvraag gedaan. Uit deze aanvraag kwam De Proeftuin vzw naar voor met het beste voorstel.

De Proeftuin ondersteunt op dit moment reeds de klusjesdienst van het Sociaal Huis, het onderhoud van hydranten, het beheer van het fietspunt en het verzorgen van de archieven. Vanaf oktober komt daar de uitbating van de vernieuwde en gemoderniseerde cafetaria met huisbewaring van Kinderboerderij d'Oude Smelterij en het groenbeheer van het domein bij.

De medewerking start met de lancering van een nieuwe naam: Cafetaria De Proefhoeve d'Oude Smelterij. In de naam wordt verwezen naar proeven, een link naar het lekkere en lokale eten en drinken dat wordt aangeboden in de cafeteria. Voor de doelgroepmedewerkers is het proeven meteen ook de link naar het proeven van het arbeidsleven.

Kom dus binnenkort proeven van de frisse wind op Kinderboerderij d'Oude Smelterij Torhout. De officiële opening is voorzien rond de herfstvakantie.

Gepubliceerd op donderdag 17 september 2020 0 u.