Kapitteldagen in Torhout

Denk mee en vorm samen het toekomstbeeld van onze kerken tijdens de kapitteldagen in Torhout.

De herfst van 2019 was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium in Torhout. Het centraal kerkbestuur en de lokale overheid in Torhout namen samen de beslissing een toekomstbeeld te maken voor de vijf parochiekerken in Torhout. En dit toekomstbeeld wil men samen maken met de volledige gemeenschap in Torhout.

‘Samen nadenken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout’. Dat is het doel van een participatietraject dat in oktober 2019 werd opgestart. Het traject heeft als doel aanbevelingen te sprokkelen met toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de vijf parochiekerken in Torhout. Het resultaat met toekomstbeeld zal dan voorgelegd worden aan de pastorale teams en aan de Bisschop van Bisdom Brugge. Voor deze oefening namen het centraal kerkbestuur en de lokale overheid een deskundige en facilitator onder de arm, Kristof Lataire van Kapittel.

Impuls vanuit de Vlaamse overheid

Nadenken over de parochiekerken in Vlaanderen, en dus ook in Torhout, kwam onder impuls van de Vlaamse overheid na de nota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk', van de voormalige Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois. Met deze nota wilde de minister één van de grootste uitdagingen inzake erfgoed aanpakken. Wat zal de toekomst zijn van de meer dan 1800 parochiekerken in Vlaanderen?

De minister vroeg aan de kerkbesturen en de lokale besturen om in het kader van het meerjarenplan een strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de steden en gemeenten. Deze visie bevatte onder meer de waarde en toestand van het kerkgebouw, de omgeving waarin het zich bevindt, het actueel gebruik en de functie ervan en - in geval van neven-, mede- of herbestemming – de betrokkenheid van andere actoren. Ook was de nota een uitnodiging aan de kerkgemeenschap en de lokale overheid om, in dialoog met de brede gemeenschap na te denken over hun publiek religieus patrimonium.

Het participatietraject

Het participatietraject in Torhout wordt getrokken door een kernkapittel, een twaalfkoppig team samengesteld vanuit het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken, de parochiale ploegen en het lokale bestuur van Torhout. Dit team bekijkt met welke mensen men in gesprek moet gaan en gaat ook aan de slag met de resultaten van het proces.

In het traject worden er onder andere herbronningsgesprekken georganiseerd. Dit zowel met de parochiale gemeenschappen en met mensen uit de brede gemeenschap rond de parochiekerken. Men gaat ook deskundigen of mensen beluisteren die vanuit hun expertise, werking of verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan een toekomstbeeld voor de vijf parochiekerken.

Kapitteldagen

In het vormen van een toekomstbeeld wil men luisteren naar ‘iedereen’ die op één of ander manier verbonden is met de vijf parochiekerken van Torhout. Daarom worden er vijf kapitteldagen georganiseerd. Per parochiekerk en gemeenschap telkens één zaterdag van 9 tot 16 uur waar er gezamenlijk gezocht zal worden naar ideeën en dromen voor het toekomstbeeld van de parochiekerk. De bijeenkomsten gaan telkens door in de parochiekerk.

Iedereen is welkom op:

  • Sint-Henricus: 1 februari 2020
  • Sint-Pieters: 8 februari 2020
  • Sint-Jozef Arbeider: 7 maart 2020
  • Don Bosco: 14 maart 2020 - AFGELAST TOT LATERE DATUM
  • Sint-Jozef Wijnendale: 28 maart 2020 - AFGELAST TOT LATERE DATUM

Inschrijven

Inschrijven is verplicht via info@torhout.be of via het onthaal van het stadskantoor of telefonisch op het nummer 050 22 11 22. Uiterlijk inschrijven vijf dagen voor aanvang van de kapitteldag dit voor de verzorging van de catering.

Gepubliceerd op maandag 27 januari 2020 15.20 u.