Juridische tweedelijnsbijstand

Zitdag elke 1e vrijdag van de maand om 11 uur

De zitting tweedelijnsbijstand op 5.4.2024 zal uitzonderlijk NIET kunnen doorgaan. Deze zitting wordt verplaatst naar vrijdag 12.4.2024.

Meld je aan vóór 11 uur

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd).

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

  • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • u onder een bepaalde categorie valt (minderjarigen, leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, ...)

Procedure

Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bij

Bedrag

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Meer info

U bent welkom elke 1e vrijdag van de maand om 11 uur in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/a. Meld je aan vóór 11 uur.

De zitting tweedelijnsbijstand op 5.4.2024 zal uitzonderlijk NIET kunnen doorgaan. Deze zitting wordt verplaatst naar vrijdag 12.4.2024.