Inspraak

Het ontwerpteam kreeg een jaar de tijd om een Masterplan voor de stadskern uit te werken. De stad wou daarin optimaal informeren en de bevolking ook inspraak geven. 

Daarom werden er vijf publieks- en participatiemomenten georganiseerd:

  • Publieksmoment 15 juni 2017;
  • Participatiemoment 27-28 september 2017;
  • Participatiemoment 17 januari 2018;
  • Participatiemoment 14 juni 2018;
  • Infomoment 29 mei 2019.

Ontdek hieronder meer over deze publieks- en participatiemomenten.