Initiatief voor Torhoutse gezinnen of kinderen? Vraag een subsidie aan bij Huis van het Kind

In 2017 werd het Huis van het Kind Torhout in het leven geroepen: een samenwerkingsverband waar verschillende Torhoutse partners die werken met en voor kinderen de handen in elkaar slaan. Sinds 2019 wordt dit samenwerkingsverband ook gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien.

Vanaf nu kunnen organisaties, verenigingen of vzw's die een laagdrempelig aanbod organiseren voor jonge Torhoutse gezinnen of kinderen beroep doen op deze subsidie, mits ze voldoen aan de subsidievoorwaarden. Zo wil het Huis van het Kind het opzetten van dergelijke initiatieven stimuleren.

Huis van het Kind?

Huizen van het Kind hebben als doel de samenwerking van tal van organisaties die werken met ouders en kinderen te versterken, te zorgen dat de organisaties op de hoogte zijn van elkaars werking, het hulpaanbod op elkaar af te stemmen en ouders gericht door te verwijzen en advies te geven rond opvoeden en opgroeien.

In april 2017 werd het Huis van het Kind Torhout opgericht.

Subsidie van het agentschap Opgroeien

Sinds januari 2019 wordt het Huis van het Kind Torhout gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien.

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks berekend en vastgesteld aan de hand van een aantal parameters (zoals het aantal minderjarigen in Torhout, de kansarmoede-index, het aantal minderjarigen met verhoogde tegemoetkoming…).

De Vlaamse regering bepaald dat de subsidie gebruikt moet worden voor de organisatie van een laagdrempelig aanbod voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen, die valt onder één van volgende pijlers: 

  • Opvoedingsondersteuning
  • Spel en ontmoeting
  • Ambulant of mobiele preventieve gezinsondersteuning
  • Versterking van onderwijskansen
  • Bevordering van sociale cohesie

De subsidie werd tot op vandaag vooral gebruikt voor projecten vanuit het lokaal sociaal beleid en het bekostigen van lezingen, vormingen en activiteiten georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband (zoals kindercarrousel, lezing rond slaapproblemen bij kinderen…).

Subsidie voor initiatieven

Regelmatig zetten lokale vzw's, organisaties, verenigingen… laagdrempelige initiatieven op poten die vallen onder de pijlers van de subsidievoorwaarden.

Deze initiatieven zullen vanaf nu een beroep kunnen doen op de subsidie van het Huis van het Kind Torhout, mits ze voldoen aan het subsidiereglement. Zo wil het Huis van het Kind Torhout het opzetten van dergelijke initiatieven stimuleren.

Vraag hier je subsidie aan

Gepubliceerd op dinsdag 27 juni 2023 8.13 u.