Update 11 maart, Informatie over het coronavirus van FOD Volksgezondheid

De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken de actualiteit. Hoewel het hoofdzakelijk over een probleem in China gaat, stellen ook onze burgers zich vragen over hun veiligheid.

Daarom hebben heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen. Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

Wie vragen heeft kan ze per mail kwijt via de website of op het gratis info-nummer 0800 14 689.

Volg ook de twitter-account:@be_gezondheid of de facebook-pagina informeren we doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

Bericht van FOD Volksgezondheid, 17 februari 2020

Gepubliceerd op maandag 17 februari 2020 11.07 u.