Info

Communicatie

Tijdens de werken aan de stadskern communiceren we op regelmatige basis met de inwoners, handelaars en de pers. Dit doen we per mail naar de pers en per brief naar de inwoners en handelaars. Hier kan je alle berichten raadplegen.

Bewonersbrieven en persberichten

Info en inspraak

Het ontwerpteam kreeg een jaar de tijd om een masterplan voor de binnenstad uit te werken. De stad wou daarin optimaal informeren en de bevolking ook inspraak geven. Hieronder vind je de link naar de publieksmomenten.

Publieksmomenten