Info en inspraak

Het ontwerpteam kreeg een jaar de tijd om een masterplan voor de binnenstad uit te werken. De stad wou daarin optimaal informeren en de bevolking ook inspraak geven. Hieronder vind je de link naar de publieksmomenten.

Publieksmomenten