Ik heb een #PlekVrij

Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen de Europese Unie binnen. De afgelopen dagen is een grote golf van solidariteit op gang gekomen om deze mensen te helpen.

Via het initiatief #PlekVrij wil de federale regering een zo compleet mogelijke lijst maken van het aantal aangeboden opvangplaatsen. 

Ook jij kunt helpen, als je plaats hebt om iemand op te vangen. Dat kan een alleenstaande zijn, maar ook een gezin/familie of een grotere groep. Houd er wel rekening mee dat dit om een belangrijk en niet te onderschatten engagement gaat. Jij biedt 'crisishuisvesting' in afwachting van een eigen woning die de Oekraïners hier zullen moeten zoeken. De duurtijd van de crisisopvang is niet gekend.

Wil jij het engagement aangaan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne crisisopvang aan te bieden?

Heb jij een #PlekVrij voor hen?

Wil jij enkele mensen onderdak bieden?

Laat dit dan zo snel mogelijk weten en vul het online formulier in.

Wij bundelen alle informatie en bezorgen deze aan de federale regering. Daarna neemt Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) de verdere dispatching op zich. 

Formulier #PlekVrij

Uiteraard breng je niemand onder in een vervallen pand. De woning of kamer die je ter beschikking stelt, moet voldoen aan de regels van de Vlaamse Wooncode (Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid dd. 17/07/2020).

Gepubliceerd op donderdag 3 maart 2022 9.07 u.