Herlokalisatiepremie voor Torhoutse handels- en horecazaken in de werfzones van de stadskernvernieuwing

Handels- en horecazaken die getroffen worden door de werken van de stadskernvernieuwing, kunnen vanaf 1 juni 2021 een aanvraag indienen om financiële steun te ontvangen. Dat werd beslist op de gemeenteraad van 31 mei 2021.

De subsidie wordt toegekend voor investeringen om de toegankelijkheid van het pand te verbeteren of voor een tijdelijke herlokalisatie van het pand. De steun is afhankelijk van de beroepsactiviteit zoals de Vlaamse hinderpremie bepaalt.

Voor handels- en horecazaken

Ook tijdens de werken van de stadskernvernieuwing wil het lokaal bestuur het handelsapparaat levendig en aantrekkelijk houden en leegstand blijven aanpakken.

Burgemeester Kristof Audenaert: "De blijvende ondersteuning van onze handels- en horecazaken in onze stadskern is bijzonder belangrijk. Ze staan in direct contact met de klant, de toegankelijkheid van hun pand is essentieel om hun activiteit verder te kunnen zetten tijdens werkzaamheden. Ons stadscentrum moet ook tijdens de stadskernvernieuwing een plaats blijven waar je kan winkelen, eten en drinken, en de stad kan beleven."

Panden in de werfzone

De handels- en horecazaken die beroep willen doen op de premie, moeten binnen één van de getroffen werfzones gelegen zijn waar de werken in de periode van 04/01/2021 tot 31/07/2023 gefaseerd doorschuiven. Dat zijn:

  • Kortemarkstraat
  • Rijselstraat vanaf Zuidstraat tot Tinnenburgstraat
  • Zuidstraat vanaf Bassinstraat tot Markt
  • Markt
  • Nieuwstraat vanaf Hoedemakersplein tot Markt
  • Hofstraat
  • Zwanestraat
  • Kruispunt Oostendestraat met deel Kleine Burg/Fraeysstraat

Kosten herinrichting of tijdelijke herlokalisatie

De subsidie wordt toegekend voor infrastructuur- of herinrichtingskosten om de toegankelijkheid van het pand te verbeteren. Het gaat over ingrijpende en materiële investeringen, niet over promotionele en verplaatsbare investeringen. Ook voor een tijdelijke herlokalisatie en herinrichting van een bestaande handelszaak op een andere locatie in Torhout, kan een aanvrager beroep doen op de subsidie.

Het gesubsidieerde handelspand moet vanaf de toekenning van de subsidie minstens 1 jaar door de aanvrager uitgebaat worden. De terugkeer naar de locatie in het kernshoppingsgebied (in de werfzone) is verplicht voor 31/12/2023. Pop-up initiatieven kunnen geen beroep doen op deze subsidie.

De tijdelijke herlokalisatiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse en lokale hinderpremie.

Aanvraag

De aanvrager die voldoet aan de voorwaarden kan per handelszaak een bedrag ontvangen dat is vastgesteld op 50% van de voorgelegde facturen beperkt tot maximum 5.000 euro premie. De aanvraag gebeurt via economie@torhout.be en wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor een overzicht van alle voorwaarden en vereisten verwijzen we door naar het reglement. Voor meer specifieke kan contact opgenomen worden met economie@torhout.be.

Gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021 0 u.