Heraanleg en vergroenen Don Boscoplein vanaf januari 2023

Op basis van het Torhoutse meerjarenplan vergroenen we het Don Boscoplein en andere Torhoutse groenzones, straten en verborgen tuinen. Na de kerstvakantie starten we met het heraanleggen en vergroenen van het Don Boscoplein.

Uitgebreid participatietraject in Don Bosco

Voor de groenontwikkelingen binnen de wijk Don Bosco werd een uitgebreid participatietraject doorlopen.

Naar aanleiding van de verouderde speelzone op het Don Boscoplein werd in 2018 gestart met een bevraging aan de jeugd. Via deze bevraging kreeg onze jeugddienst een overzicht van de gewenste speelinfrastructuur en van de positieve punten en pijnpunten op en rond het plein.

In april 2021 werd een enquête gelanceerd naar alle bewoners van de wijk Don Bosco, maar ook naar de school, de jeugdbewegingen, de kerkraad en de buitenschoolse opvang. In deze enquête werd bevraagd wat zeker behouden moet blijven op het plein, welke elementen aangepakt moeten worden en wat belangrijk is voor het plein.

Op basis van deze resultaten en de adviezen van de deskundigen mobiliteit, jeugd, groen en sport kwamen we samen met landschapsarchitectenbureau Green YD tot een goedgekeurd ontwerp.

Heraanleg en vergroenen van Don Boscoplein

Begin januari, na de kerstvakantie, starten we met de uitvoering van het ontwerpplan. De aanleg gebeurt volledig door de eigen technische dienst van het lokaal bestuur.

In een eerste fase wordt een zachte padenstructuur aangelegd voor fietsers en voetgangers. Deze paden verbinden de verschillende functies in de groenzone met elkaar. De materialen van deze paden zijn waterdoorlatend. De paden doen eveneens dienst als trage verbindingen. Het zijn verkeersveilige alternatieven van en naar de basisschool De Revinze. De fietsers en voetgangers zullen autovrij de schoolpoort kunnen benaderen om dan in het verkeersvrije gedeelte van de Pastoriestraat de school te kunnen binnengaan.

Uitgemetste zitbanken in breuksteen en stapstenen langs de paden geven mee vorm en versterken het concept van het ontwerpplan.

Het oude speelplein wordt omgetoverd in een toegankelijk, natuurlijk en avontuurlijk speelterrein met een divers aanbod aan speelmogelijkheden voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Verder is de groene ruimte ingedeeld in sportieve zones om te voetballen en te basketten. Maar we voorzien ook voldoende hoekjes om te verpozen en elkaar te ontmoeten.

De gemarkeerde bomen op het plein worden gerooid. Het aantal bomen dat gerooid moet worden werd tot een minimum beperkt om de verschillende zones in het park te kunnen verbinden met elkaar. Naast nieuwe bomen komen er ook tal van struwelen, meerstammige solitairen, vaste planten borders en bloemenweides op het plein.

In een laatste fase wordt de parking aan de Revinzestraat onthard en vervangen door een waterdoorlatende grasdalparking.

Met al deze ingrepen wordt het Don Boscoplein tegen de zomer van 2023 een toegankelijke en groene ontmoetingsruimte voor alle leeftijden.

Dit project komt er met de financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie West-Vlaanderen en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (subsidies veilige schoolroutes).