Groen licht voor Torhoutse kwaliteitskamer

De gemeenteraad van 25 mei gaf groen licht voor de opstart van de Torhoutse kwaliteitskamer. Dit team van experten zal ontwikkelaars van grote bouwprojecten op belangrijke plaatsen in Torhout op een deskundige wijze begeleiden en het lokaal bestuur daarin adviseren.

Torhout volgt zo het voorbeeld van een aantal andere steden die begaan zijn met de ruimtelijke kwaliteit zoals onder meer Gent, Mechelen en Oostende.

Externe deskundigen

De kwaliteitskamer is samengesteld uit vier externe deskundigen, de omgevingsambtenaar en de schepen van stadsplanning.

De externe deskundigen verdienden al eerder hun strepen bij het team van de Vlaams Bouwmeester, bij andere kwaliteitskamers of als docent bij hogescholen en universiteiten.

Inzetten op kwaliteit

Via de begeleiding van de kwaliteitskamer wil het lokaal bestuur de (beeld)kwaliteit van bijvoorbeeld verkavelingen, grote appartementen of belangrijke erfgoedgebouwen verhogen. 

Concreet betekent dit dat grote publieke en private bouwprojecten vanaf de conceptfase voorgelegd moeten worden aan de kwaliteitskamer zodat er vanaf het begin voldoende inspraak en dialoog kan zijn binnen het project. Op deze manier wordt de ruimtelijke kwaliteit naar een hoger niveau getild. De eindbeslissing blijft wel bij het college van burgemeester en schepenen.

De kwaliteitskamer komt een tiental keer per jaar samen. Voor de zomer zijn een paar voorbereidende vergaderingen gepland. In het najaar gaat het adviesorgaan officieel van start. 

Masterplan

De opstart van de kwaliteitskamer is een aanbeveling van het Masterplan dat opgemaakt werd voor de Torhoutse binnenstad. Het Masterplan is de basis voor een ambitieuze en kwaliteitsvolle vernieuwing van de Markt en het stadscentrum. Die kwaliteit wil de stad doortrekken naar andere bouwprojecten. De kwaliteitskamer zal het lokaal bestuur hierin dus ondersteunen.

Wil je meer lezen over het Masterplan rond de stadskernvernieuwing? Klik hier.

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 9 u.