Goed rapport van onderwijsinspectie en nieuw huurreglement voor Kunstacademie

De gemeenteraad buigt zich over het vernieuwd huurreglement voor de instrumenten van de Kunstacademie. Hierin werken we voortaan met een vaste prijs, zo komen de leerlingen van de academie niet langer voor verrassingen te staan.

Daarnaast kreeg de Kunstacademie eerder deze maand bezoek van de onderwijsinspectie waarin de kwaliteit van de aanpak en evaluatie werd benadrukt. Dat klinkt als muziek in onze oren!

Het huidige huurreglement voor instrumenten van de Kunstacademie dateerde van 2010 en was verouderd. Naast de huur van het instrument kwamen er soms kosten bij voor het onderhoud. Om dit te vermijden werkte de Kunstacademie een nieuw reglement uit dat veel transparanter is. Leerlingen betalen nu een vast bedrag voor hun instrument waarin alle onkosten voor onderhoud en klein materiaal meteen inbegrepen zitten. Zo wordt de kostprijs minder bepalend en kan iedere leerling zijn favoriete instrument kiezen.

119 huurinstrumenten

Jaarlijks verhuren we ondertussen 119 instrumenten, gaande van gitaren, violen, contrabassen, tot alle hout- en koperblazers, accordeon, harpen, xylofonen, … Van deze 119 instrumenten zijn er op dit moment 113 uitgeleend en 54 zijn eerstejaars leerlingen muziek.

Bezoek onderwijsinspectie

Half maart kwam de onderwijsinspectie langs in de Kunstacademie en onderzocht ze in welke mate de academie haar werking evalueert. In het rapport vermelden zij veel sterke punten en hoogstens enkele kleine punten ter verbetering. 

Goeie punten voor inspraak, collegialiteit en kwaliteitszorg

De Kunstacademie scoort goed op vlak van evaluatie. Vooral op voor inspraak, samenwerking, collegialiteit, het welbevinden van de leerlingen en kwaliteitszorg scoort de academie zeer goed! De academie hecht veel belang aan de inbreng van de leerlingen, het lerarenteam en externe partners. Volgens de onderwijsinspectie heeft de Kunstacademie een goed zicht op haar sterke punten en werkpunten waarbij ze de werkpunten prioritair aanpakt.

De Kunstacademie draagt zorg voor haar eigen kwaliteit en doet dit uitstekend, volgens de onderwijsinspectie.

Veel aandacht voor verbinding

Er wordt fel ingezet op verbinding tussen mensen maar ook tussen de vier domeinen. De Kunstacademie trekt heel wat externe partners aan die leraren én leerlingen begeesteren via masterclasses en artklassen. Samen met het creatieve team van meer dan 70 kunstenaars brengen zij vaak frisse input. Heel wat (muziek)verenigingen zijn reeds partner en werken op één of andere manier samen met de Kunstacademie.

Gepubliceerd op dinsdag 28 maart 2023 8 u.