Gemeenteraad keurt ontwerpplan Zomerstraat-Landstraat goed

Het ontwerpplan voor de Zomer- en Landstraat is goedgekeurd. Waterbeheersing en verkeersveiligheid krijgen de volle focus. De 2 straten worden volledig heraangelegd en de bovengrondse leidingen gaan ondergronds. Daarnaast wordt de schoolomgeving heringericht en komt er een captatiebekken.

Waterbeheersing blijft een groot aandachtspunt van het lokaal bestuur. Na de heraanleg van de Oostendestraat en het bufferbekken 't Hoge Water, wordt een volgende bypass voor het opvangen van regenwater aangelegd. Tussen de Oostendestraat, over de Zomerstraat en Landstraat, naar de Kruiskensstraat wordt een bijkomende tak voor de afvoer van regenwater voorzien. Zo ontlasten we verder het stelsel in de Vredelaan richting bufferbekken Koebeek.

Heraanleg Zomer- en Landstraat

De rijweg in de Zomerstraat en Landstraat krijgt tijdens de werken een facelift, met snelheidsremmende maatregelen en een vlotte bereikbaarheid van de schoolingang in de Revinzestraat. Op het einde van de Landstraat kocht het lokaal bestuur een perceel grond aan. Daar komt, met goedkeuring van de provincie West-Vlaanderen die de Makeveldbeek beheert, een captatiebekken voor de landbouw. Het regenwater wordt hiernaar omgeleid. Zo sparen we het overtollige water van de wintermaanden op voor droge periodes in de zomer.

Ondergrondse leidingen 

Tijdens de uitvoering van de werken staat Fluvius in voor het verder verledden van de openbare verlichting in de straten en worden de bovengrondse leidingen ondergronds aangelegd. Zo willen we de Waterhoekweg en delen van Dion Bosco verder beveiligen tegen wateroverlast en de schoolomgeving veiliger te maken.

Timing dossier

Na de goedkeuring in de gemeenteraad en in de respectievelijke raden van Aquafin en Fluvius, kan de aanbesteding doorgaan. Vermoedelijk kunnen de werken dit najaar nog aanvatten. Starten doen we met de aanleg van de open grachten nabij de Landstraat. Vervolgens worden de bovengrondse leidingen ondergronds gebracht.

Er zullen verschillende infomomenten zijn waarin we de omwonenden informeren op vlak van timing en fasering van de werken.

Kostenplaatje

Voor dit project trekken de partners volgende investeringen uit:

  • Aquafin: € 2.892.251,10
  • Fluvius: € 1.081.919,40
  • Lokaal Bestuur Torhout: € 1.191 062,68 voor de wegen- en rioleringswerken en € 143.744,07 voor het ondergronds brengen van de leidingen
Gepubliceerd op maandag 8 april 2024 13.52 u.