Gemeenteraad keurt nieuwe verkeersmaatregelen goed

De Torhoutse gemeenteraad keurde nieuwe verkeersmaatregelen goed. Zo wordt de fietsstraat in de Sint-Jozefstraat uitgebreid naar een stuk van de Keibergstraat, worden in 's Heerensveld en het stadscentrum erven ingevoerd en komen er nieuwe fietsparkings in de Beerstraat en op parking de Gheldere.

Fietsstraat Sint-Jozefstraat wordt fietszone

Fietsers hebben in de Sint-Jozefstraat op dit moment al voorrang. Dit komt doordat de straat een fietsstraat is.

De fietsstraat wordt nu uitgebreid naar een fietszone die loopt van de Sint-Jozefstraat, over het kruispunt met de Hugo Verriestlaan tot de fietsoversteekplaats in de Keibergstraat.

In deze zone mogen fietsers de volledige rijstrook innemen, mogen voertuigen de fietsers niet voorbij steken en is de snelheid beperkt tot maximum 30 kilometer per uur.

Op deze manier bieden we fietsers een veilige zone aan van de Keibergstraat tot de ingang van de school.

Woonerf in 's Heerensveld en winkelerf in nieuwe stadskern

Daarnaast voeren we in 's Heerensveld en in de nieuw aangelegde stadskern (de Zwanestraat, de Markt en de Zuidstraat) erven in. In 's Heerensveld gaat dit over en woonerf. In de stadskern is dit een winkelerf.

Waarop moet je letten in een erf:

  • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen, maar ook voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos hinderen.
  • De snelheid is beperkt tot 20 kilometer per uur.
  • Parkeren is overal verboden behalve in de gemarkeerde of met verkeersborden aangegeven parkeerplaatsen.

Fietsparkings in Beerstraat en op parking de Gheldere

In de Beerstraat en op parking de Gheldere voorzien we een fietsparking. Hiervoor plaatsen we nieuwe, stevige fietsstallingen.

Deze locaties zijn zeer bewust gekozen. Zo hebben mensen die wonen in straten met een hoge woonconcentratie en rijbebouwing niet altijd de mogelijkheid om hun fiets in de woning te plaatsen. Daarnaast is er in de buurt van onze handels- en horecazaken ook nood aan voldoende plaatsen om je fiets te kunnen parkeren. Geclusterde fietsparkeerplaatsen op een centrale plaats bieden hiervoor een oplossing.

Gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2022 8.47 u.