Gemeentelijke premie voor een startende ondernemer

Heeft u onlangs een handelszaak opgestart, dan heeft u misschien recht op een premie voor startende handelszaken.

Voorwaarden

1) De handelszaak is gelegen binnen de zone met volgende straten: de Oostendestraat aan de kant van de pare huisnummers van nr. 2 t.e.m. 82, en aan de kant van de onpare huisnummers van nr. 1 t.e.m. 71; de Breidelstraat, Markt en Zwanestraat, telkens de volledige straat; de Burg met uitsluitsel van huisnummers 15 en 17; en tenslotte de Zuidstraat aan de kant van de pare huisnummers van nr. 6 t.e.m. 18, en aan de kant van de onpare huisnummers van nr. 13 t.e.m. 25.

2) Het productengamma behoort tot de categorie van niet dagelijkse goederen of het betreft HoReCa, met uitsluitsel van cafés en nachtwinkels.

3) De nieuwe handelszaak wordt gevestigd in een leegstaand pand of in een niet-commercieel pand dat wordt omgebouwd tot handelspand; een pand wordt als leegstaand beschouwd ingeval het beantwoordt aan de criteria opgenomen onder de artikelen 6 en 7 van het gemeentelijk leegstandsreglement van 29 maart 2010.

Procedure

De aanvraag gebeurt met een aangetekende brief binnen de termijn van 6 maand na de opening van de handelszaak. De aanvraag bevat alle noodzakelijke bewijsstukken.

Bedrag

  • Het bedrag van de premie is vastgesteld op het totaal van de aanvaarde facturen, met een maximum van € 5.000

Regelgeving

  • Het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2010 betreffende de toekenning van een premie bij de start van een nieuwe handelszaak in Torhout.

Wat meebrengen

U brengt het bewijs mee van inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.


Facturen van de uitgevoerd werken (max. 1 jaar oud) en/of de aankoop van de materialen ingeval de aanvrager de werken zelf heeft uitgevoerd.