GAS-reglement in werking vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 is in elke gemeente van de Politiezone Kouter éénzelfde GAS-reglement van toepassing. In Ichtegem, Gistel en Jabbeke gaat het om de vervanging van een reeds eerder bestaand GAS-reglement, voor Oudenburg en Torhout is de invoering van GAS helemaal nieuw.

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een gemeentelijke regelgeving die een antwoord wil bieden aan tal van overlastfenomenen zoals sluikstorten en reinheid van het openbaar domein, overlast door dieren, lawaaihinder en parkeeroverlast. De wet biedt de gemeente de mogelijkheid om zelf een sanctie op te leggen via een administratieve procedure. De strafvervolging verloopt dus niet meer via de rechtbank of het parket.

De bedoeling is dus om allerhande vormen van overlast aan banden te kunnen leggen, niet om willekeurig te straffen. 

Klik hier voor meer info over het GAS-reglement

Gepubliceerd op donderdag 1 juli 2021 16.30 u.