Extra ondersteuning nodig?

 

De Kunstacademie verwelkomt iedereen

Kunstacademie Torhout wil nu en in de toekomst blijven vernieuwen met een open geest, met oog voor de dingen en mensen om hen heen. Diversiteit is daarbij een basiswaarde. De kunstacademie ziet haar engagement als een taak in de maatschappij, omdat ze overtuigd is dat het ontwikkelen van creatieve talenten een meerwaarde betekent in de zelfontplooiing van mensen.

Deze woorden uit ons 'Artistiek Pedagogisch Project' zetten we om in de praktijk via een zorgbeleid. Wie achterstand oploopt omwille van ziekte of afwezigheid kan op vraag of na voorstel van de leraar individueel begeleid worden tijdens een zorguurtje binnen het domein muziek.

Daarnaast bieden we voor leerlingen met specifieke noden individuele trajecten aan. In samenspraak met alle betrokken leraars, de ouders en de directie worden leerdoelen op maat gemaakt. Sommige leerlingen, zowel jongeren als volwassenen volgen de lessen met een verminderd pakket aan leerdoelen. Sommige leerlingen hebben nood aan meer ondersteuning. Zij kunnen terecht in muziekatelier waar de groepen heel wat kleiner zijn en de leerstof heel visueel en bevattelijk wordt aangebracht.

Ook volwassenen met een beperking kunnen terecht in onze beeldateliers waar de groepsgrootte en methodieken aangepast zijn.

De academie wil alle jongeren en volwassenen met een beperking ontvangen en hen kunst in alle domeinen aanbieden. Ze zet initiatieven op die iedereen de kans geeft om kunst te ontdekken, omdat ze belang hecht aan het welbevinden van al wie verbonden is met de school.

 

Voor deze extra ondersteuning steeds contact opnemen met secretariaat en/of directie!