Extra centen voor Torhoutse verenigingen

Heel wat Torhoutse verenigingen worstelen met de gevolgen van het coronavirus. Zo kunnen heel wat activiteiten niet plaatsvinden, waardoor inkomsten gemist worden. Bepaalde kosten blijven echter lopen. Ook voor een veilige heropstart van het verenigingsleven zijn specifieke maatregelen nodig, die ee

Zo maakt het lokaal bestuur 300.000 euro vrij om het gesubsidieerde verenigingsleven financieel te ondersteunen.

50 % extra subsidies

Verenigingen krijgen 50 % subsidie bij dit jaar om deze problemen op te vangen en hun werking coronaproof te maken. Deze 50 % wordt berekend op basis van het hoogste bedrag van de werkingssubsidies van de voorbije drie jaar. Zo komen we op een totaalbedrag van 115.671,34 euro voor de extra coronasubsidies.

Hier en daar (o.a. bij de jeugdverenigingen) zijn in overleg met de verenigingen kleine nuances aangebracht op de subsidies. De bedragen zijn vastgelegd in het schepencollege van 20 augustus en worden begin september aan de verenigingen uitbetaald.

Coronapakket en geen zaalhuur dit jaar

Erkende Torhoutse verenigingen die gebruik maken van gebouwen van het lokaal bestuur moeten tot en met eind december 2020 geen zaalhuur betalen. Tot slot voorziet het lokaal bestuur voor alle erkende Torhoutse verenigingen ook een coronapakket. In dit pakket zijn er onder meer ontsmettingsmiddelen terug te vinden. Op deze manier kunnen de verenigingen hun werking veilig en coronaproof op starten.

Gepubliceerd op dinsdag 25 augustus 2020 14.43 u.