EU-burgers: hoe stemmen op 26 mei 2019?

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

EU-burger in Torhout?

Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst. De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend bij de dienst burgerzaken, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout.

Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden.

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen :

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • Over stemrecht beschikken;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Meer info?

 

Gepubliceerd op vrijdag 28 december 2018 18.48 u.