Enquête 'Torhout op de fiets' was groot succes

Het Lokaal Bestuur Torhout is volop bezig met de opmaak van een fietsbeleidsplan. Om input te krijgen van de inwoners en bezoekers aan de stad liep er van 18 augustus tot en met 7 oktober een enquête. En die bevraging was een groot succes: bijna 1000 mensen vulden hem in.

Opmaak van een fietsbeleidsplan

We willen van Torhout een fietsvriendelijke en vooral fietsveilige stad maken. Dat willen we doen aan de hand van een fietsbeleidsplan. De mening van onze inwoners en bezoekers is cruciaal voor de opmaak van dit plan, aangezien het plan moet voldoen aan hun noden en wensen.

Om hun meningen te leren kennen, organiseerden we een enquête. Het doel van deze enquête was om zicht te krijgen op de fietsroutes van de inwoners en bezoekers aan de stad. Daarnaast keken we ook hoe het fietsen in Torhout, de fietsinfrastructuur (fietspaden, fietsstraten, fietsenstallingen,…), de fietsveiligheid, de fietseducatie en de sensibilisering en handhaving beleefd worden.

989 ingevulde enquête

De bevraging was een succes. Bijna 1000 mensen (989 om exact te zijn) vulden de enquête in, waarvan het merendeel (83%) in Torhout woont. Het grootste deel van de respondenten woont in het centrum (39%). Maar ook de wijken Don Bosco (18%), Goede Herder (14%) en Wijnendale (12%) zijn goed vertegenwoordigd in de antwoorden.

We kregen meer dan 1300 fietsroutes binnen. Meer dan de helft van de respondenten (58%) heeft inwonende kinderen, wat ons ook heel wat informatie oplevert over de schoolroutes en de veiligheid van en naar school.

Wat nu?

De mobiliteitsexperten van Traject gaan in samenspraak met het lokaal bestuur nu verder aan de slag met deze informatie. Het fietsbeleidsplan moet een realistisch en gedragen plan zijn, vol maatregelen die nauw aansluiten bij wat de inwoners zelf graag willen.

Winnaars enquête

Mensen die de enquête invulden, konden op het einde deelnemen aan een wedstrijd. Op donderdag 20 oktober werden de 10 winnaars in de bloemetjes gezet. Zij kregen een fietstas, een Doppler drinkfles of een Torhoutbon ter waarde van 20 euro.

Gepubliceerd op vrijdag 21 oktober 2022 7.42 u.