Enquête naar arbeidskrachten - Statbel

Een aantal huishoudens in Torhout werden door Statbel, het Belgische statistiekbureau, geselecteerd om deel te nemen aan een enquête over arbeidskrachten. De huishoudens uit Torhout werden op toevallige wijze uit het rijksregister geselecteerd.

Ze worden per brief persoonlijk geïnformeerd en kunnen vanaf 24 december bezoek krijgen van een enquêteur van Statbel. De enquêteurs beschikken over 3 weken om hun enquêtes uit te voeren.

Waarom een enquête?

Het Belgisch statistiekbureau Statbel en Eurostat organiseren sinds 1983 de Enquête naar de arbeidskrachten bij 20.000 huishoudens. Deze enquête brengt voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. Er worden vragen gesteld over werk en werk zoeken, studies, werkloosheid en pensioen. De resultaten van de enquête laten toe om internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken.

Deelname is verplicht

De medewerking van de huishoudens is erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek en is dan ook verplicht (Koninklijk Besluit van 10 januari 1999, gewijzigd door KB van 25 maart 2016). Omwille van het statistisch geheim mag STATBEL de gegevens van de deelnemende huishoudens niet vrijgeven aan gemeente of politie.

Heb jij zo een brief in de bus gekregen, dan kan tijdens de kantooruren terecht op het gratis nummer 0800 120 33 voor meer informatie.

Wij vragen dan ook vriendelijk aan de geselecteerde huishoudens om medewerking te verlenen.

Bijkomende informatie over de enquête, het doel en de authenticiteit vindt u via https://statbel.fgov.be/lfs 

Gepubliceerd op woensdag 3 oktober 2018 9.30 u.