Enquête inspraak meerjarenplanning

De bevolkingsbevraging werd afgerond op 5 mei 2019

Na de verkiezingen van oktober 2018 staat het Lokaal Bestuur Torhout voor de opdracht een plan voor de komende 6 jaar op te stellen. Momenteel wordt er dan ook hard gewerkt aan de meerjarenplanning. Tegen eind 2019 moeten de belangrijkste krachtlijnen voor deze legislatuur duidelijk zijn.

De mening van de Torhoutenaar telt

Recent werd een burgerbevraging georganiseerd waarbij 700 Torhoutenaars van 18 jaar en ouder op toevallige wijze geselecteerd werden om een aantal vragen te beantwoorden.
De enquête is ondertussen afgesloten en de resultaten worden volop geanalyseerd. Ook de Torhoutse jeugd werd actief bevraagd. De mening van zo’n 1300 kinderen en jongeren werd door de Torhoutse jeugddienst in kaart gebracht. Samen met een grondige omgevingsanalyse vormen deze resultaten de basis voor de beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar.

Feedbackmoment najaar 2019

In het najaar van 2019 krijgen we van de Torhoutse bevolking en de adviesraden graag feedback over die beleidskeuzes. Tegen het einde van 2019 trekken we dan met een definitief plan naar de gemeenteraad.


Hou de website en onze Facebookpagina zeker in de gaten voor het vervolg.