Enquête inspraak meerjarenplanning

Na de verkiezingen van oktober 2018, staat het Lokaal Bestuur Torhout voor de opdracht om een plan te maken voor de komende zes jaar. Om de juiste keuzes te kunnen maken, hebben we de mening van de Torhoutenaar nodig.

Deelnemen aan de enquête

Heeft u een brief ontvangen met een respondent-id en wachtwoord? Klik dan op onderstaande knop om de enquête te starten. De enquête neemt hoogstens 15 minuten van uw tijd in beslag.

Start de enquête

De enquête kan ingevuld worden t.e.m. zondag 5 mei.

Werkwijze

700 Torhoutenaars van 18 jaar en ouder, werden op toevallige wijze geselecteerd om deel te nemen aan de enquête. De gegeven antwoorden zijn strikt vertrouwelijk. De gegevens worden anoniem bewaard. De antwoorden van alle 700 geënquêteerden worden samen verwerkt zodat niemand, buiten uzelf, kan weten wat u heeft geantwoord.

De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden om het beleidsplan voor de komende 6 jaar op te maken. Na de verwerking worden de resultaten gecommuniceerd via de website.