Energiedelen via 1006 extra zonnepanelen op dak van sportcentrum

Het lokaal bestuur van Torhout wil een zo groot mogelijke zonnepaneelinstallatie plaatsen op de sporthallen. De energieopbrengst hiervan zal het via een energiegemeenschap delen onder verschillende gebouwen.

Al eigenaar van verschillende zonnepaneelinstallaties

Ook het Lokaal Bestuur Torhout gaat op zoek naar oplossingen om de hoge energieprijs te drukken.

Zo hebben we al verschillende zonnepaneelinstallaties die op dit moment een vermogen van 293 kilowatt piek (kWp) hebben. Hiermee bespaart het bestuur jaarlijks 271 MWh of 136.000 euro (aan de huidige tarieven).

Energie delen binnen een energiegemeenschap

Tot voor kort werd de opgewekte elektriciteit van een zonnepaneelinstallatie ofwel in het gebouw zelf verbruikt ofwel geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. Voor elektriciteit die geïnjecteerd wordt op het net krijg je als eigenaar van de zonnepanelen heel wat minder opbrengst dan als het ter plaatse verbruikt wordt. Daarom werden zonnepaneelinstallaties vroeger zo ontworpen dat ze enkel het eigen verbruik van het gebouw compenseerden.

Door een recente wijziging in de modaliteiten voor de energiedistributie opgesteld door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is het nu mogelijk om energie te delen door middel van een energiegemeenschap. Dat wil zeggen dat de elektriciteit opgewekt op adres A verbruikt kan worden op adres B. Voor het lokaal bestuur betekent dit dat voor de vestiging waarmee elektriciteit gedeeld wordt er enkel transportkosten gefactureerd worden. Dit zorgt voor een hogere opbrengst van de zonnepaneelinstallatie.

1006 extra zonnepanelen op dak sporthallen

De dienst facility heeft al een energiegemeenschap opgericht waarbij opgewekte elektriciteit van de zonnepaneelinstallatie op het Stadskantoor gedeeld wordt met de sporthallen, het zwembad, Woonzorgcentrum Sint-Augustinus en Kunstacademie Ten Walle. Voorlopig is dit vrij beperkt omdat er enkel in het weekend elektriciteit over is.

Wanneer we over een grote zonnepaneelinstallatie nadenken, komen de sporthallen met hun grote dakoppervlakte als eerste interessante plaats naar voor. Een voorontwerpstudie stelt dat we op deze daken een installatie van 1006 zonnepanelen kunnen plaatsen met een vermogen van ongeveer 453 kW-piek. Per jaar zal deze installatie ongeveer 470 MWh elektriciteit opwekken. Hiermee besparen we, aan de huidige elektriciteitstarieven, jaarlijks ongeveer 220.000 euro. Om dit effectief te kunnen realiseren moet er nog een stabiliteitsstudie van het dak en een netstudie door Fluvius uitgevoerd worden."

35% van de opgewekte elektriciteit zal door de sporthallen zelf verbruikt worden. De rest hopen we te delen in de reeds actieve energiegemeenschap zodat de panelen een maximaal rendement halen en de terugverdientijd van deze investering ongeveer 3 jaar zal bedragen.

Gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2022 8.47 u.