Energie produceren én besparen in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Met de energiecrisis in het achterhoofd wil het Lokaal Bestuur Torhout graag extra inzetten op het besparen van energie in de eigen gebouwen.

Zo pakt het lokaal bestuur door middel van het plaatsen van nieuwe verlichting ('relighting') en lampen ('relamping') en het plaatsen van zolderisolatie de gebouwen van Woonzorgcentrum Sint-Augustinus aan.

In opdracht van de dienst facility werd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) een gratis energiescan uitgevoerd in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus.

Energie produceren én besparen in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

De dienst facility volgt deze energiescan op de voet op. De grootste energiebesparende maatregelen voor Woonzorgcentrum Sint-Augustinus zijn:

  • Het plaatsen van een zonnepaneelinstallatie;
  • 'Relighting' (het plaatsen van volledig nieuwe verlichting) en 'relamping' (het plaatsen van nieuwe lampen);
  • Het plaatsen van zoldervloerisolatie in vleugel Ter Burg.

Deze drie maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Waar staan we op dit moment?

De zonnepanelen werden al geïnstalleerd. Deze zonnepanelen hebben een totaal opgewekt vermogen van 120 kWp. De opgewekte elektriciteit van deze installatie wordt volledig zelf verbruikt en betekent een energiebesparing van ongeveer 40.000 euro per jaar aan de huidige tarieven.

Maar de dienst facility wil niet alleen inzetten op het produceren van elektriciteit. Ook het besparen ervan is zeer belangrijk. Daarom gaven we de opdracht aan het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor 'relighting' (plaatsen van volledig nieuwe verlichting) en 'relamping' (plaatsen van nieuwe lampen) van alle permanent werkende verlichting in de algemene delen en de bureaus van het Woonzorgcentrum.

Specifiek voor de zorg worden energiebesparende maatregelen gesubsidieerd met relancemaatregelen vanuit de Vlaamse overheid. Hiervoor moet er samengewerkt worden met het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Voor 'relighting' en 'relamping' is een subsidie tot 30% van het totale bedrag mogelijk. De geraamde jaarlijkse besparing van deze maatregel bedraagt 121.000 kWh of 55.000 euro per jaar en de terugverdientijd inclusief de Vlaamse relancesteun wordt berekend op 2,42 jaar.

Aansluitend op 'relighting' en 'relamping' wil de dienst facility het Vlaams Energiebedrijf (VEB) ook de opdracht geven een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor het plaatsen van zoldervloerisolatie in vleugel Ter Burg.

Gepubliceerd op dinsdag 20 september 2022 8.32 u.