Einde publieke raadpleging Ventilus

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af.

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgdheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

Volgende stap

In het najaar van 2019 mag u de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren u op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be

Gepubliceerd op maandag 1 juli 2019 16.07 u.